ZTRÁTY A NÁLEZY

Ve správním území obce Liběšice je agenda ztrát a nálezů zajišťována obecním úřadem Liběšice.
Informace podá pí. Jaroslava Zenkerová, telefon 416798112,
e-mail: zenkerova@libesice.cz

Seznam nalezených věcí

Datum nálezu nalezená věc místo nálezu Vyzvednuto
6.10.2017 mobil náměstí Liběšice u fontány
10.9.2017 klíče před domem č.p. 128 Liběšice
6.3.2017 klíč FAB silnice nad Dol.Chobolicemi Šárka Blažková
29.10.2016 klíč FAB s přívěskem u kostela v Liběšicích vyzvednuto
29.9.2016 náprs.taška s doklady silnice u Trnovan vyzvednuto
20.09.2016 dětské kolo před obecním úřadem vyřešeno
1.8.2016 peněženka ve vlaku vyzvednuto
20.07.2016 klíčky FAB parkoviště u KD vyzvednuto
19.07.2016 klíčky od auta silnice u Klásků vyzvednuto
14.4.2016 peněženka u kostela v Liběšicích vyzvednuto
3.1.2016 pánská mikina školní hřiště Liběšice
06.10.2015 mobilní telefon chodník u HD Liběšice
19.08.2014 batoh s doklady park v Liběšicích 05.09.2014-Jelínek ČL
09.08.2014 klíčky školní hřiště Liběšice 11.08.2014–F.Kapr ml.
16.05.2014 klíčky od automobilu před domem p.Machaje
17.03.2013 klíč ulice Boženy Němcové Milan Fereje 18.3.2013
18.03.2013 peněženka ulice Boženy Němcové Milan Fereje 18.3.2013
27.03.2013 dioptrické brýle dům č.p. 183 Liběšice
1.7.2013 horské kolo u kostela J. Matoušovská, 1.7.2013
9.8.2013 pán.peněženka vedle kostela v Liběšicích Máj Vlastislav 9.8.2013

- Obecní úřad učiní záznam o přijetí nalezené věci.
- Provede opatření ke zjištění vlastníka způsobem v místě obvyklým.
- Věc ponechá uloženou po dobu 6 měsíců v souladu s § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
- Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.