i

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY 2018

Název Vyvěšeno Datum sejmutí Zodpovídá
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. ŘÍJNA 2018 - zapisovatelé 23.08.2018 7.10.2018 I. Shejbalová
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. ŘÍJNA 2018 - stanovení minimálního počtu členů okrskové komise 6.8.2018 7.10.2018 I. Shejbalová
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Liběšice pro následující volební období 2018-2022 14.7.2018 6.10.2018 I. Shejbalová
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. ŘÍJNA 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 6.7.2018 6.10.2018 I. Shejbalová
Přerušení dodávky elektřiny 14.9.2018 04.10.2018 I. Shejbalová
Usnesení-dražební vyhláška Trnobrany 4.9.2018 4.10.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 2. října 2018 25.9.2018 3.10.2018 A. Knobová
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 6.6.2018 3.10.2018 I. Shejbalová
ČEZ Distribuce - Upozornění 10.9.2018 31.12.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 10.9.2018 18.9.2018 A. Knobová
Měu ČL-veřejná vyhláška 27.08.2018 12.09.2018 I. Shejbalová
Měu-zrušení železničního přejezdu 23.08.2018 9.09.2018 I. Shejbalová
Přechodná úprava provozu - Tuháň 17.08.2018 04.09.2018 I. Shejbalová
Veřejná vyhláška 20.7.2018 6.9.2018 I. Shejbalová
Záznam o přijetí nalezené věci 20.7.2018 20.8.2018 I. Shejbalová
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, Doplnění a změna ke sp.zn. MULN/12545/2016/SU/AK č.j. MULNCJ 49393/2018 ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov – TR Babylon“ 16.7.2018 16.8.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 14. srpna 2018 6.8.2018 15.8.2018 A. Knobová
Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, Mapa st.č. 109-st.č.165-1 13.7.2018 15.8.2018 I. Shejbalová
Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-Lhotsko,rekonstrukce NN, se společností ČEZ Distribuce, a.s. 21.6.2018 21.8.2018 A. Knobová
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání Machota 26.04.2018 6.8.2018 I. Shejbalová
Oznámení registrace kandidátních listin 29.6.2018 31.7.2018 Š. Blažková
Dražební vyhláška 15.6.2018 24.7.2018 I. Shejbalová
Usnesení - el. dražba 1.6.2018 19.7.2018 I. Shejbalová
Oznámění o zamýšleném převodu 18.4.2018 18.7.2018 I. Shejbalová
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 5.6.2018 17.7.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 9.7.2018 2.7.2018 10.7.2018 A. Knobová
Ozn. veř. vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu 20.6.2018 5.7.2018 I. Shejbalová
Schválený závěrečný účet za rok 2017 16.7.2018 30.6.2019 Š. Blažková
Zveřejnění záměru Obce Liběšice uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004742/VB01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 28.5.2018 27.6.2018 A. Knobová
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023,
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
6.6.2018 25.6.2018 I. Shejbalová
Smlouva o dílo 25.5.2018 25.6.2018 I. Shejbalová
Dražební vyhláška - Dobrovolná dražba opakovaná bývalého zámku v Liběšicích 28.5.2018 20.6.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 9.6.2018 19.6.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru Obce Liběšice uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004742/VB01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 31.5.2018 16.6.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru Obce Liběšice uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu č.: IE-12-4004742/VB01/PPS se společností ČEZ Distribuce, a.s. 31.5.2018 16.6.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru obce uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - Soběnice 28.5.2018 14.6.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění záměru obce uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - Zimoř 28.5.2018 14.6.2018 I. Shejbalová
Exekuční příkaz 1.5.2018 12.6.2018 I. Shejbalová
Usnesení o nařízení dražebního jednání, Usnesení o nařízení dražebního jednání 28.3.2018 14.6.2018 I. Shejbalová
Schválený závěrečný účet za rok 2016 - Schválený Závěrečný účet 2016, F i n 2 - 12 M, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016 10.7.2017 30.6.2018 Š. Blažková
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 28.5.2018 6.6.2018 A. Knobová
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu 17.5.2018 2.6.2018 I. Shejbalová
Veřejná vyhláška - Ozn. o vystavení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Liběšice k veřejnému nahlédnutí 7.5.2018 6.6.2018 I. Shejbalová
Finanční úřad - veřejná vyhláška 27.04.2018 28.5.2018 I. Shejbalová
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 26.04.2018 29.5.2018 I. Shejbalová
Oznámění veř. vyhláškou - stanovění přechodné úpravy provozu 23.04.2018 10.5.2018 I. Shejbalová
Rozpočtové opatření č. 2/2018 16.5.2018 31.12.2018 Š. Blažková
DNE 07.05.2018 OBECNÍ ÚŘAD V LIBĚŠICÍCH UZAVŘEN 4.5.2018 8.5.2018 Š. Blažková
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 23. dubna 2018 16.4.2018 24.4.2018 A. Knobová
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-4004189/VB/001 16.4.2018 3.5.2018 A. Knobová
Obecně závazná vyhláška 10.4.2018 27.4.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor bývalé restaurace "6" v Liběšicích 5.4.2018 21.4.2018 I. Shejbalová
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Liběšice na rok 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 9.4.2018 21.4.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru pronájmu nebyt. prostor v čp. 70 v Liběšicích 4.4.2018 20.4.2018 I. Shejbalová
Vyřejná vyhláška, Smlouva o sml. budoucí 3.4.2018 19.4.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku parc.č. st. 273 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 215, způsob využití: jiná stavba, a pozemku parc.č. 722/3 – ostatní plocha, katastrální území Liběšice u Litoměřic 20.3.2018 20.5.2018 A. Knobová
Svoz KO-zimní období 2017 15.9.2017 26.4.2018 J. Zenkerová
Smlouva o poskytnutí dotace - SK Liběšice, o.s. 28.4.2017 28.4.2018 J. Zenkerová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 19.3.2018 12.3.2018 19.3.2018 A. Knobová
Oznámení o zrušení zasedání Zastupitelstva obce 11.3.2018 19.3.2018 A. Knobová
Doplnění Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice dne 12. března 2018 9.3.2018 12.3.2018 A. Knobová
Informace o jednání Zastupitelstva obce Liběšice dne 12.03.2018 28.2.2018 12.3.2018 A. Knobová
Dražební vyhláška 19.2.2018 20.3.2018 I. Shejbalová
Dražební vyhláška Václav Černý, Polepy 12.2.2018 16.3.2018 I. Shejbalová
Veřejná vyhláška-Revitalizace trati Lovosice-Česká Lípa 16.2.2018 6.3.2018 I. Shejbalová
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 1.12.2017 13.1.2018 J. Zenkerová
Nabídka pozemků k pronájmu - Horní Nezly 1.11.2017 31.1.2018 J. Zenkerová
Dražební jednání 26.10.2017 18.1.2018 J. Zenkerová
VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPULIKY:
Liběšice
Soběnice
28.1.2018 28.2.2018 I. Shejbalová
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPULIKY 18.1.2018 29.1.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru prodeje stodoly – jiná stavba bez č.p. nebo č.ev. na parcele st.p.č. 3 v k.ú. Zimoř 19.1.2018 7.2.2018 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru pachtu části pozemku parc.č. 771 , trvalý travní porost, k.ú. Liběšice 16.1.2018 9.2.2018 A. Knobová
Výsledky voleb Liběšice
Výsledky voleb Soběnice
13.1.2018 I. Shejbalová
Oznámení o přerušení dodávky vody v Trnobranech 24.1.2018 11.1.2018 25.1.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 15. ledna 2018 8.1.2018 15.1.2018 A. Knobová