i

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY

Název Vyvěšeno Datum sejmutí Zodpovídá
Oznámení registrace kandidátních listin 29.6.2018 31.7.2018 Š. Blažková
Dražební vyhláška 15.6.2018 24.7.2018 I. Shejbalová
Usnesení - el. dražba 1.6.2018 19.7.2018 I. Shejbalová
Oznámění o zamýšleném převodu 18.4.2018 18.7.2018 I. Shejbalová
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 5.6.2018 17.7.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 9.7.2018 2.7.2018 10.7.2018 A. Knobová
Ozn. veř. vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu 20.6.2018 5.7.2018 I. Shejbalová
Schválený závěrečný účet za rok 2017 16.7.2018 30.6.2019 Š. Blažková
Zveřejnění záměru Obce Liběšice uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004742/VB01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 28.5.2018 27.6.2018 A. Knobová
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023,
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
6.6.2018 25.6.2018 I. Shejbalová
Smlouva o dílo 25.5.2018 25.6.2018 I. Shejbalová
Dražební vyhláška - Dobrovolná dražba opakovaná bývalého zámku v Liběšicích 28.5.2018 20.6.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 9.6.2018 19.6.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru Obce Liběšice uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004742/VB01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 31.5.2018 16.6.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru Obce Liběšice uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu č.: IE-12-4004742/VB01/PPS se společností ČEZ Distribuce, a.s. 31.5.2018 16.6.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru obce uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - Soběnice 28.5.2018 14.6.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění záměru obce uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - Zimoř 28.5.2018 14.6.2018 I. Shejbalová
Exekuční příkaz 1.5.2018 12.6.2018 I. Shejbalová
Usnesení o nařízení dražebního jednání, Usnesení o nařízení dražebního jednání 28.3.2018 14.6.2018 I. Shejbalová
Schválený závěrečný účet za rok 2016 - Schválený Závěrečný účet 2016, F i n 2 - 12 M, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016 10.7.2017 30.6.2018 Š. Blažková
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 28.5.2018 6.6.2018 A. Knobová
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu 17.5.2018 2.6.2018 I. Shejbalová
Veřejná vyhláška - Ozn. o vystavení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Liběšice k veřejnému nahlédnutí 7.5.2018 6.6.2018 I. Shejbalová
Finanční úřad - veřejná vyhláška 27.04.2018 28.5.2018 I. Shejbalová
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 26.04.2018 29.5.2018 I. Shejbalová
Oznámění veř. vyhláškou - stanovění přechodné úpravy provozu 23.04.2018 10.5.2018 I. Shejbalová
Rozpočtové opatření č. 2/2018 16.5.2018 31.12.2018 Š. Blažková
DNE 07.05.2018 OBECNÍ ÚŘAD V LIBĚŠICÍCH UZAVŘEN 4.5.2018 8.5.2018 Š. Blažková
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 23. dubna 2018 16.4.2018 24.4.2018 A. Knobová
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-4004189/VB/001 16.4.2018 3.5.2018 A. Knobová
Obecně závazná vyhláška 10.4.2018 27.4.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor bývalé restaurace "6" v Liběšicích 9.4.2018 21.4.2018 I. Shejbalová
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Liběšice na rok 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 9.4.2018 21.4.2018 A. Knobová
Zveřejnění záměru pronájmu nebyt. prostor v čp. 70 v Liběšicích 4.4.2018 20.4.2018 I. Shejbalová
Vyřejná vyhláška, Smlouva o sml. budoucí 3.4.2018 19.4.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku parc.č. st. 273 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 215, způsob využití: jiná stavba, a pozemku parc.č. 722/3 – ostatní plocha, katastrální území Liběšice u Litoměřic 20.3.2018 20.5.2018 A. Knobová
Svoz KO-zimní období 2017 15.9.2017 26.4.2018 J. Zenkerová
Smlouva o poskytnutí dotace - SK Liběšice, o.s. 28.4.2017 28.4.2018 J. Zenkerová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 19.3.2018 12.3.2018 19.3.2018 A. Knobová
Oznámení o zrušení zasedání Zastupitelstva obce 11.3.2018 19.3.2018 A. Knobová
Doplnění Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice dne 12. března 2018 9.3.2018 12.3.2018 A. Knobová
Informace o jednání Zastupitelstva obce Liběšice dne 12.03.2018 28.2.2018 12.3.2018 A. Knobová
Dražební vyhláška 19.2.2018 20.3.2018 I. Shejbalová
Dražební vyhláška Václav Černý, Polepy 12.2.2018 16.3.2018 I. Shejbalová
Veřejná vyhláška-Revitalizace trati Lovosice-Česká Lípa 16.2.2018 6.3.2018 I. Shejbalová
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 1.12.2017 13.1.2018 J. Zenkerová
Nabídka pozemků k pronájmu - Horní Nezly 1.11.2017 31.1.2018 J. Zenkerová
Dražební jednání 26.10.2017 18.1.2018 J. Zenkerová
VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPULIKY:
Liběšice
Soběnice
28.1.2018 28.2.2018 I. Shejbalová
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPULIKY 18.1.2018 29.1.2018 I. Shejbalová
Zveřejnění adresného záměru prodeje stodoly – jiná stavba bez č.p. nebo č.ev. na parcele st.p.č. 3 v k.ú. Zimoř 19.1.2018 7.2.2018 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru pachtu části pozemku parc.č. 771 , trvalý travní porost, k.ú. Liběšice 16.1.2018 9.2.2018 A. Knobová
Výsledky voleb Liběšice
Výsledky voleb Soběnice
13.1.2018 I. Shejbalová
Oznámení o přerušení dodávky vody v Trnobranech 24.1.2018 11.1.2018 25.1.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 15. ledna 2018 8.1.2018 15.1.2018 A. Knobová
Informace pro žadatele o voličský průkaz 21.12.2017 J. Zenkerová
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR 14.12.2017 J. Zenkerová
Pozvánka členů okrskových volebních komisí 14.12.2017 J. Zenkerová
Zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku parc.č. 1091/1 v k.ú. Trnobrany 30.11.2017 16.12.2017 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku parc.č. 693 v k.ú. Horní Nezly, část obce Dolní Nezly 28.11.2017 16.12.2017 A. Knobová
Informace o počtu a sídle voleb. okrsků 22.11.2017 30.12.2017 J. Zenkerová
Schválený rozpočet na rok 2017 16.1.2017 31.12.2017 Š. Blažková
Dražební vyhláška - Starek-U28048-13-0105-171006084943
Dražební vyhláška - Starek-U28048-13-0106-171006102526
9.10.2017 20.12.2017 J. Zenkerová
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 44/1, zahrada v k.ú. Horní Chobolice 30.11.2017 16.12.2017 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku p.č. 180/6 v k.ú. Liběšice,
Informace o pozemku - Nahlížení do KN - 180/6 Liběšice
23.11.2017 9.12.2017 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru pachtu části pozemku parc.č. 522/2 v k.ú. Dolní Chobolice 23.11.2017 9.12.2017 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Trnobrany, Informace o pozemku - Nahlížení do KN - 59/2 Trnobrany 23.11.2017 9.12.2017 A. Knobová
Zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Trnobrany, Informace o pozemku - Nahlížení do KN - 59/2 Trnobrany 22.11.2017 9.12.2017 A. Knobová
Záměr pronájmu prostoru v budově Liběšice č.p.70 22.11.2017 8.12.2017 A. Knobová
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 21.11.2017 12.12.2017 J. Zenkerová
Stanovení minimálního počtu členů OVK 13.11.2017 30.11.2017 J. Zenkerová
Vyřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, Opatření obecné povahy 8.11.2017 27.11.2017 J. Zenkerová
Dražba zámek Liběšice 19.10.2017 24.11.2017 J. Zenkerová
Pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí 27.9.2017 30.11.2017 J. Zenkerová


Titul
Ev.č., č.j.
vyvěšeno / platnost do
Výsledky voleb do PS PČR: Okrsek č.1 Liběšice, Okrsek č.2 Soběnice
od 21.10. do 21.11.2017
od 4.10. do 12.11.2017
1855/2017
od 3.10. do 3.11.2017
1810/2017
od 22.9. do 14.11.2017
 
od 18.9. do 18.11.2017
 
od 18.9. do 2.11.2017
 
od 15.9. do 2.11.2017
 
od 8.9. do 2.11.2017
 
od 5.9. do 2.11.2017
1553/2017
od 22.8. do 2.11.2017
1553/2017
od 22.8. do 2.11.2017
1399/2017
od 2.8. do 3.11.2017
od 9.10. do 23.10.2017
1866/2017
od 5.10. do 23.10.2017
od 2.10. do 22.10.2017
1399/2017
od 3.8. do 30.10.2017
 
od 11.9. do 19.9.2017
 
od 11.9. do 14.9.2017
1597/2017
od 28.7. do 28.9.2017
 
od 18.8. do 28.8.2017
1426/2017
od 4.8. do 20.9.2017
 
od 17.7. do 30.9.2017
1304/2017
od 12.7. do 12.9.2017
1123/2017
od 20.6. do 20.9.2017
1123/2017
od 20.6. do 20.9.2017
1445/2017
od 7.8. do 23.8.2017
1040/2017
od 5.6. do 5.8.2017
 
od 1.6. do 17.8.2017
 
od 1.6. do 17.8.2017
764/2017
od 2.5. do 7.8.2017
765/2017
od 2.5. do 7.8.2017
1122/2017
od 15.6. do 27.7.2017
 
od 26.5. do 26.7.2017
1169/2017
od 23.6. do 12.7.2017
 
od 20.6. do 10.7.2017
1130/2017
od 15.6. do 3.7.2017
 
od 15.6. do 3.7.2017
1069/2017
od 8.6. do 27.6.2017
 
od 25.5. do 19.6.2017
 
od 10.1. do 10.7.2017
od 12.6. do 20.6.2017
 
od 1.6. do 17.6.2017
 
od 24.4. do 22.6.2017
 
od 22.5. do 31.5.2017
818/2017
od 9.5. do 25.5.2017
 
od 28.4. do 30.5.2017
734/2017
od 25.4. do 30.5.2017
592/2017
od 30.3. do 1.6.2017
752/2017
od 27.4. do 6.5.2017
732/2017
od 25.4. do 15.5.2017
 
od 17.4. do 26.4.2017
657/2017
od 11.4. do 28.4.2017
422/2017
od 28.2. do 3.5.2017
642/2017
od 1.2. do 1.5.2017
 
od 23.3.2017
565/2017
od 22.3. do 10.4.2017
 
od 21.3.2017
 
od 1.3.2017 do 21.3.2017
 
od 15.3. do 21.4.2017
 
od 10.3. do 21.3.2017
471/2017
od 8.3. do 12.4.2017
 
od 3.3. do 20.3.2017
487/2017
od 2.3. do 20.3.2017
435/2017
od 1.3. do 20.3.2017
404/2017
od 28.2. do 17.3.2017
č.j. 369/2017/OÚ
od 20.2. do 9.3.2017
č.j. 255/2017
od 1.2. do 31.3.2017
 
od 31.1. do 30.3.2017
č.j. 233/2017
od 30.1. do 30.3.2017
od 1.3. do 21.3.2017
 
od 2.1. do 16.3.2017
 
od 2.1. do 16.3.2017
 
od 29.11. do 23.2.2017
 
od 29.11. do 2.3.2017
č.j. 231/2017
od 30.1. do 16.2.2017
č.j. 186/2017
od 24.1. do 10.2.2017
 
od 16.1. do 25.1.2017
 
od 16.1. do 3.2.2017
2441/2016
od 13.12. do 10.2.2017
2441/2016
od 13.12. do 10.2.2017
 
od 24.11. do 20.1.2017