Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí Zodpovídá
Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku parc.č. st. 273 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 215, způsob využití: jiná stavba, a pozemku parc.č. 722/3 – ostatní plocha, katastrální území Liběšice u Litoměřic 20.3.2018 20.5.2018 A. Knobová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 19.3.2018 12.3.2018 19.3.2018 A. Knobová
Výzva občanům / Příloha 12.3.2018 I. Shejbalová
Oznámení o zrušení zasedání Zastupitelstva obce 11.3.2018 19.3.2018 A. Knobová
Doplnění Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice dne 12. března 2018 9.3.2018 12.3.2018 A. Knobová
Informace o jednání Zastupitelstva obce Liběšice dne 12.03.2018 28.2.2018 12.3.2018 A. Knobová
Dražební vyhláška 19.2.2018 20.3.2018 I. Shejbalová
Poplatek za komunální odpad na rok 2018 16.2.2018 31.12.2018 I. Shejbalová
Dražební vyhláška Václav Černý, Polepy 12.2.2018 16.3.2018 I. Shejbalová
Termíny zasedání Zastupitelstva obce Liběšice v 1.pololetí roku 2018 29.1.2018 A. Knobová
Rozpočtové opatření č. 4/2017 15.1.2018 Šárka Blažková
Informace pro občany obcí správního obvodu Litoměřice - Likvidace odpadnich vod v jímce na vyvážení 10.1.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 11.12.2017 19.12.2018 A. Knobová
Návrh rozpočtu na rok 2018 30.11.2017 19.12.2018 A. Knobová
Rozpočtové opatření č. 3/2017 9.10.2017 J. Zenkerová
Svoz KO-zimní období 2017 15.9.2017 26.4.2018 J. Zenkerová
Schválený závěrečný účet za rok 2016 - Schválený Závěrečný účet 2016, F i n 2 - 12 M, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016 10.7.2017 30.6.2018 Š. Blažková
Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 10.7.2017 Š. Blažková
Smlouva o poskytnutí dotace - SK Liběšice, o.s. 28.4.2017 28.4.2018 J. Zenkerová
Informace k střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2019 21.3.2017 A. Knobová
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 na pokračování rekonstrukce varhan 29.12.2016 29.12.2019 J. Zenkerová
Informace k rozpočtu na rok 2017 20.12.2016 A. Knobová
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost 26.2.2016 25.2.2019 J. Zenkerová

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY 
 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zastupitelstvo obce Liběšice
- Zastupitelstvo obce Liběšice / seznam členů
- Zastupitelstvo obce Liběšice / Jednací řád
- Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2011
- Rada+výbory+komise obce Liběšice / seznam členů
- Jednací řád kontrolního výboru
- Jednací řád finančního výboruÚřední hodiny na Obecním úřadě v Liběšicích
Pondělí 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Středa 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Pátek 7:00 – 11:0011:30 – 13:30

Telefonní čísla:416 798 127starostka Alena Knobová
 416 798 112sl. Ingrid Naimanová
 416 798 400pí. Šárka Blažková