Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí Zodpovídá
Přechodná úprava provozu - Tuháň 17.08.2018 04.09.2018 I. Shejbalová
Rozpočtové opatření č. 4/2018 8.8.2018 31.12.2018 Š. Blažková
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. ŘÍJNA 2018 - stanovení minimálního počtu členů okrskové komise 6.8.2018 7.10.2018 I. Shejbalová
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 5. a 6. ŘÍJNA 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 6.8.2018 14.10.2018 I. Shejbalová
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 14. srpna 2018 6.8.2018 15.8.2018 A. Knobová
Veřejná vyhláška 20.7.2018 6.9.2018 I. Shejbalová
Záznam o přijetí nalezené věci 20.7.2018 20.8.2018 I. Shejbalová
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, Doplnění a změna ke sp.zn. MULN/12545/2016/SU/AK č.j. MULNCJ 49393/2018 ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov – TR Babylon“ 16.7.2018 16.8.2018 I. Shejbalová
Rozpočtové opatření č. 3/2018 16.7.2018 31.12.2018 Š. Blažková
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Liběšice pro následující volební období 2018-2022 14.7.2018 6.10.2018 I. Shejbalová
Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, Mapa st.č. 109-st.č.165-1 13.7.2018 15.8.2018 I. Shejbalová
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. ŘÍJNA 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 6.7.2018 6.10.2018 I. Shejbalová
Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-Lhotsko,rekonstrukce NN, se společností ČEZ Distribuce, a.s. 21.6.2018 21.8.2018 A. Knobová
Smluva o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice, z.s. 19.6.2018 31.12.2018 Š. Blažková
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 6.6.2018 3.10.2018 I. Shejbalová
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
- Návrh závěrečného účtu za rok 2017
- Fin_2017_obec.pdf
- Prezkum_2018.pdf
- Priloha_obec_2017.pdf
- Priloha_ZS_2017.pdf
- Rozvaha_obec_2017.pdf
- Rozvaha_ZS_2017.pdf
- Vykaz_Z_a_Z_2017_ZS.pdf
- Vykaz_Z+Z_obec_2017.pdf
- ZU-S020-2017.pdf
- ZU-S065-2017.pdf
25.5.2018 Š. Blažková
Smlouva o poskytnutí dotace - SK Liběšice, z.s. děti 16.5.2018 31.12.2018 Š. Blažková
Smlouva o poskytnutí dotace - SK Liběšice, z.s. 16.5.2018 31.12.2018 Š. Blažková
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání Machota 26.04.2018 6.8.2018 I. Shejbalová
Rozpočtové opatření č. 1/2018 16.3.2018 31.12.2018 Šárka Blažková
Výzva občanům / Příloha 12.3.2018 I. Shejbalová
Poplatek za komunální odpad na rok 2018 16.2.2018 31.12.2018 I. Shejbalová
Rozpočtové opatření č. 4/2017 15.1.2018 Šárka Blažková
Informace pro občany obcí správního obvodu Litoměřice - Likvidace odpadnich vod v jímce na vyvážení 10.1.2018 I. Shejbalová
Schválený rozpočet na rok 2018 10.1.2018 Šárka Blažková
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Liběšice 11.12.2017 19.12.2018 A. Knobová
Návrh rozpočtu na rok 2018 30.11.2017 19.12.2018 A. Knobová
Rozpočtové opatření č. 3/2017 9.10.2017 J. Zenkerová
Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 10.7.2017 Š. Blažková
Informace k střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2019 21.3.2017 A. Knobová
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 na pokračování rekonstrukce varhan 29.12.2016 29.12.2019 J. Zenkerová
Informace k rozpočtu na rok 2017 20.12.2016 A. Knobová
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost 26.2.2016 25.2.2019 J. Zenkerová

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY 
 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zastupitelstvo obce Liběšice
- Zastupitelstvo obce Liběšice / seznam členů
- Zastupitelstvo obce Liběšice / Jednací řád
- Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2011
- Rada+výbory+komise obce Liběšice / seznam členů
- Jednací řád kontrolního výboru
- Jednací řád finančního výboruÚřední hodiny na Obecním úřadě v Liběšicích
Pondělí 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Středa 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Pátek 7:00 – 11:0011:30 – 13:30

Telefonní čísla:416 798 127starostka Alena Knobová
 416 798 112sl. Ingrid Naimanová
 416 798 400pí. Šárka Blažková