Cena Spokojený zákazník Ústeckého kraje pro rok 2009Spokojený zákazník

Do 30. září mohou občané Ústeckého kraje podávat návrhy na udělení Ceny Spokojený zákazník Ústeckého kraje pro rok 2009.  Pořádá ji tradičně Sdružení českých spotřebitelů a předsedou krajské odborné komise bude člen Zastupitelstva Ústeckého kraje a předseda sociálního výboru krajské rady. Petr Husák. Řekl nám: „Jde o již devátý ročník a ceny budou předávány nejúspěšnějším malým firmám, provozovnám služeb a podnikatelům letos na podzim hejtmankou Janou Vaňhovou. Obdobné akce probíhají ve všech krajích ČR, ale náš kraj byl úplně první, kde Cena Spokojeného zákazníka začala.“
Cena je udělována živnostníkům či malým firmám na základě hodnocení občanů spotřebitelů - spokojených zákazníků. Odborná komise pouze vyhodnocuje návrhy občanů, cena i diplom k ní jsou udělovány na dva roky a ocenění si diplom vyvěšují do svých provozoven. Formuláře pro hodnocení je možno získat na webu Ústeckého kraje eventuálně na městských a obecních úřadech našeho regionu.


Vyhlášení a zajištění ceny Spokojený zákazník pro rok 2009

Byl vysloven souhlas s vyhlášením 9. ročníku ceny „Spokojený zákazník Ústeckého kraje“ pro rok 2009 dle předložených písemných materiálů včetně tiskové zprávy pro média. Uzávěrka pro podání návrhů firem je stanovena do 30.9.2009. Schválení v odborné komisi proběhne tak, aby termín předání mohl být po dohodě s hejtmanem stanoven do konce listopadu. Projednání termínu s hejtmanem zajistí v potřebném předstihu předseda komise.
Záštitu pro tuto akci udělila a finanční podporu přislíbila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Ing. Novák vyjádřil za SČS poděkování za podporu udělení této dotace předsedovi komise.
Jako kontaktní místa pro předávání návrhů na ocenění podnikatelů budou uvedena: pověřený koordinátor Blahoslav Husák (člen Odborné komise) a Regionální kontaktní místo (RKM) SČS YMCA v Ústí nad Labem. Předpokládá se, že své návrhy v počtu 3-5 subjektů předají i všichni členové komise. Kontakty na oba subjekty jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
K zápisu ze zasedání komise je navíc přiložen platný formulář pro zpracování návrhů na oceněné subjekty.
Kompletní organizační zajištění slavnostního předání cen v prostorách KÚ zrealizuje opět předseda komise.


Návrh na udělení Ceny Sdružení českých spotřebitelů

Formulář ke stažení zde