Samospráva

Samospráva je veřejnoprávní korporací. Má vlastní majetek, samostatně spravuje svoje záležitosti svými orgány. Domy, pozemky, finanční prostředky jsou ve vlastnictví obce, ne obecního úřadu.


Zastupitelstvo obce Liběšice

Zastupitelstvo obce Liběšice je základní orgán obce, který je kolektivní a rozhoduje o strategických a koncepčních záležitostech. Zejména schvaluje rozpočet obce, územní plán obce, priority rozvoje obce, obecně závazné vyhlášky.

Zastupitelstvo je voleno vždy jedenkrát za čtaři roky. Volit může občan, který je v obci přihlášen k pobytu a členem zastupitelstva se rovněž může stát pouze občan obce. Po volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstva je zvolen starosta, místostarosta, členové rady a finanční a kontrolní výbor.

Jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná a jsou oznámena minimálně sedm dnů před jejich konáním na úřední desce v liběšickém parku, na vývěskách v jednotlivých částech obce a na webových stránkách obce.

Zastupitelstvo zvolené ve volbách ve dnech 10.-11. října 2014 pro funkční období 2014-2018 tvoří 15 členů a na ustavujícím zasedání dne 6.11.2014 zvolilo starostku, místostarostu, členy rady, finanční a kontrolní výbor.

Ke dni 06.01.2015 rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce paní Dagmar Bočková.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 31.03.2015 složil slib člena zastupitelstva pan Josef Blažek a do rady obce byl zvolen pan Ondřej Matička.


Zastupitelé obce Liběšice

Alena Knobová - zvolena za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 318 hlasů
Bc. Petr Holub - zvolen za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 293 hlasů
Jaroslav Nepovím - zvolen za Nezávislí kandidáti Liběšicka - 293 hlasů
Iva Křivonosková - zvolena za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 287 hlasů
Gabriela Krupičková - zvolena za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 287 hlasů
Štefan Trembač - zvolen za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 282 hlasů
Ing. Lucie Kudibálová - zvolena za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 270 hlasů
Blažena Pešková - zvolena za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 268 hlasů
Ondřej Matička - zvolen za Nezávislí kandidáti Liběšicka - 265 hlasů
Dagmar Bočková - zvolena za Nezávislí kandidáti Liběšicka / do 6.1.2015 - 264 hlasů
Jiří Božík - zvolen za Nezávislí kandidáti Liběšicka - 262 hlasů
Karel Taranza - zvolen za  Nezávislí kandidáti Liběšicka - 260 hlasů
Antonín Terber - zvolen za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 256 hlasů
Romana Žáková - zvolena za Nezávislí kandidáti Liběšicka - 253 hlasů
Mgr. Ivo Chmelař D.L. - zvolen za Nezávislí kandidáti Liběšicka - 241 hlasů
Josf Blažek zvolen za Nezávislí kandidáti Liběšicka, 236 hlasů, od 1.4.2015


Výbory zastupitelstva obce


Finanční výbor

Předsedkyně: Ing. Lucie Kudibálová
Členové: Iva Křivonosková, Ing. Bedřich Gavurník, Štefan Trembač


Kontrolní výbor

Předseda: Mgr. Ivo Chmelař D.L.
Členové: Jiří Božík, Ondřej Matička


Rada obce

Alena Knobová - starostka
Jaroslav Nepovím - místostarosta
Dagmar Bočková - členka rady do 06.01.2015
Bc. Petr Holub - člen rady
Antonín Terber - člen rady
Ondřej Matička - člen rady od 01.04.2015


Komise Rady obce Liběšice

Komise majetková

Předsedkyně: Iva Křivonosková
Členové : Bc. Petr Holub,
Tajemnice : Šárka Blažková


Komise pro sport, kulturu a volný čas

Předsedkyně: Ing. Lucie Kudibálová
Členové : Gabriela Krupičková, Dita Holubová, Milena Elísková, Petr Blažíček, Iva Trantová, Michaela Pavelková, Ludmila Halamová, Jiřina Hahndorfová,Martina Gernatová, Petra Fojtová, Michaela Forgačová, Radka Černá, Jaroslava Dvořáková, Denisa Svobodová, Jiří Božík, Jakub Vlasák, Romana Žáková, Jana Hahndorfová,Zdeněk Barnet, Jana Zvalová
Tajemnice : Jaroslava Zenkerová


Komise školská a sociální

Předsedkyně: Blažena Pešková
Členové : Mgr. Jiřina Lhotová, Gabriela Krupičková, Dagmar Tafatová, Petra Opočenská, Iva Eflerová
Tajemnice : Jaroslava Zenkerová


Komise pro obecní pozemky a lesy

Předseda: Ondřej Matička
Členové : Karel Taranza, Josef Jančura, Jaroslav Nepovím, Josef Blažek
Tajemnice: Šárka Blažková


Komise životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku
Předseda : Bc. Petr Holub
Členové : Antonín Terber, Jaroslav Nepovím
Tajemnice : Šárka Blažková


Povodňová komise

Předseda: Alena Knobová
Členové : Štefan Trembač, Jaroslav Matoušovský, Karel Zenker
Tajemnice: Jaroslava Zenkerová


Sbor pro občanské záležitosti

Předsedkyně: Věra Chládková
Členové: Jaroslava Kodešová, Jaroslava Plavcová, Eva Voňková, Anna Nepovímová, Růžena Pajerová, Růžena Tkáčová, Miluše Kracíková
Tajemnice : Šárka Blažková


Komise pro Liběšický zpravodaj

Předsedkyně : Alena Knobová
Členové : Ing. Lucie Kudibálová, Mgr. Václava Militká, Bc. Robert Knob, Josef Zvala, Věra Chládková
Tajemnice: Jaroslava Zenkerová