Obec Liběšice - Fotogalerie

V sobotu 19.8.2017 pořádal SDH Lovečkovice okrskovou soutěž hasičů spojenou s akcí „Den mužů“. Soutěžila družstva z Lovečkovic, Liběšic, ze Zahořan a Chotiněvse. Počasí se vydařilo, nálada byla výborná a bylo zajištěné občerstvení, takže ke spokojenosti všech nic nechybělo. Soutěžilo se v požárním útoku a doplňkovými disciplínami bylo zatloukání hřebíků na čas a pivní štafeta. Nejen soutěžící, ale i přihlížející se náramně bavili. Nejlepší byli hoši z Liběšic, kteří pobavili přítomné, když se na startu při útoku svlékli do elastických kalhot, na druhém místě se umístilo družstvo Lovečkovic, třetí skončili hoši ze Zahořan a na čtvrtém místě skončilo družstvo Chotiněvse. Zlatým hřebem programu bylo ovšem družstvo žen, které se na přání pořadatelů složilo z místních, které doplnila děvčata z Chotiněvse. Požární útor zvládly na výbornou, za což byly oceněny sladkou odměnou. Na závěr starosta Lovečkovic se starostkou hasičského sboru předali všem zúčastněným diplomy a ceny a mohlo se pokračovat ve volné zábavě a příjemném posezení s občerstvením podle nálady až do večera. Bylo to příjemně strávené sobotní odpoledne.