Obec Liběšice - Fotogalerie

Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice uskutečnil o vánocích 25. prosince tradiční hon na bažanty v Chobolicích. Fotografie poskytl člen spolku JUDr. Bohumil Vakrčka, který provádí fotodokumentaci všech akcí spolku a jeho články jsou otiskovány v časopise Myslivost, za což mu velice děkujeme.