Obec Liběšice - Fotogalerie

Dne 16.9.2017 se konal 1.ročník branného dne. I když nám počasí z počátku nepřálo, tak si myslím, že ti, kteří se zúčastnili, si to náležitě užili. Děti, ale i rodiče si tu osvojili první pomoc a veškeré důležité informace s ní spojené, které jim názorně ukázala a vysvětlila kvalifikovaná zdravotní sestra. Následovalo vázání uzlů, kde se děti naučily např. dračí smyčku, zkracovačku, ambulanční uzel, lodní smyčku nebo rybářský uzel. Dále se naučily poznávat stromy, houby, stopy zvířat, byla zde i ukázka paroží a mysliveckých pušek. Od členů aktivní zálohy AČR se děti naučily rozdělat oheň, orientovat se v terénu pomocí mapy a buzoly. Mohly vyzkoušet spoustu zbraní, munice, plynové masky a vojenské výstroje. Jednotka PČR dětem ukázala snímání otisků, neprůstřelné vesty a helmy. Také viděly nové hasičské auto našich dobrovolných hasičů, kteří jim vše ukázali a vysvětlili to, co děti chtěli vědět. Následně také ukázali zásah při automobilové nehodě, kdy vyprostili z nabouraného auta zraněného pasažéra. Celé odpoledne bylo zakončeno závodem 5-ti členných družstev, ve kterém děti plnily úkoly, při nichž využily informace, které se dozvěděly. Zúčastnilo se celkem 7 družstev. Po závodě byly vyhlášeny a odměněni 3 nejlepší družstva a všechny děti dostaly sladkou odměnu. Tuto akci jsme vyhodnotili velmi pozitivně a v příštím roce bychom ji chtěli určitě zopakovat. Děkujeme všem, kteří nám pomohli a doufáme, že se příště též zúčastní. Sportovně-kulturní komise Liběšice