Okolí Liběšic


Správa CHKO České středohoříCHKO České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5°C, průměrné roční úhrny srážek 470-800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.


Osobní lodní doprava na Labi - Labská paroplavební spol. o.p.s.

Od 1. května 2008 byla zahájena pravidelná osobní lodní doprava na Labi na trase Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem. V sezoně 2009 byla trasa prodloužena do Štětí (celkem již 55 km).
Řeka Labe procházející napříč Ústeckým krajem, zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí. Nádherné panorama Českého středohoří s typickými kužely vyhaslých sopek, unikátního přírodního útvaru Porta Bohemica – Brána Čech, jak se nazývá kaňonovité údolí Labe, je možné vychutnat právě během plavby. Loď nesoucí též název Porta Bohemica 1 pro 300 osob brázdí hladinu Labe na svých pravidelných cestách mezi Ústím nad Labem, Velkými Žernosekami, jezerem v Píšťanech, Lovosicemi, Litoměřicemi, Roudnicí nad Labem a Štětím.
Více informací na www.labskaporoplavba.cz.


ÚŠTĚK

Město Úštěk se rozkládá uprostřed romantické krajiny severních Čech mezi Litoměřicemi a Českou Lípou. Celé jeho okolí včetně řady stavitelských a historických pamětihodností s krásnou, dosud téměř nedotčenou přírodou, je častým cílem odpočinku a rekreace mnoha návštěvníků a turistů. Krajina kolem Úštěku je kopcovitá, s četnými lesy, kde je řada cyklostezek a rybníky, z nichž největší je Chmelař se 67 ha. Úštěk leží zhruba 70 km severozápadně od Prahy a je znamenitým východiskem pro poznávání turistických míst severních Čech. V nejbližším okolí lze navštívit státní zámky Libochovice, Ploskovice, Velké Březno, Zákupy, Benešov nad Ploučnicí a hrady Helfenburk, Klapý, Sloup, Bezděz či Kokořín. V dosahu jsou i významná města: Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Mělník. Město leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Kokořínsko a České středohoří.


TETČINĚVES

Tetčiněves je vesnice, ležící na hrancích CHKO České středohoří a Kokořínsko. Tetčiněves leží pouhé tři kilometry od města Úštěk a dvacet kilometrů od města Litoměřice.
Skrz Tetčiněves protéká Úštěcký potok, do kterého se vpravo vlévá Loubní potok a vlevo Hrádecký potok, který pramení u zříceniny hradu Helfenburg (Hrádek). Dále je v okolí mnoho rybníků a jezer.
Tetčiněves se rozkládá v nadmořské výšce zhruba 250 metrů nad mořem, nejvyšší kopec v okolí je Písková výšina, která měří 382 metrů nad mořem.

Počet obyvatel se za posledních sedmdesát let rapidně snížil, vždyť při sčítání lidu v roce 1930 zde žilo v 76 domech 311 obyvatel (z toho 308 německé a 3 české národnosti), kdežto v roce 2001 zde bylo už jen 45 domů a 126 obyvatel. Dnes je tomu nápodobně.


PLOSKOVICE

Obec Ploskovice tvoří vlastní obec Ploskovice a místní části: Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec. V Ploskovicích je veřejnosti přístupná národní kulturní památka „Státní zámek Ploskovice“ s upraveným parkem.
Ploskovice jsou sídlištěm pravěkého původu, připomínané počátkem 13. století v českém přepisu zakládací listiny litoměřické kapituly z roku 1057 a znovu pak v jejím druhém znění z roku 1058.


LITOMĚŘICE

Město Litoměřice leží na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné oblasti Českého středohoří. Je jedním z nejstarších a nejkrásnějších českých měst, kde byl Slovany vybudován mocný, raně středověký hrad, strážce kraje.

Toto opevněné sídlo bylo jedno z nejvýznamnějších v Čechách. Lid, který zde žil, nazval kronikář Kosmas “Liutomerici”. K 31. květnu 993 je listinně doložena provincie litoměřická.


Levín

Starobylé horské městečko Levín leží 436 rn.n.m. nad Habřinským potokem, 6 km severozápadně od Úštěka. Levín se poprvé vyskytuje v pramenech až roku 1352, kdy je uváděn jako sídlo farnosti. O hradu není žádná zmínka, lze však vyslovit domněnku, že první opevněné sídlo v Levíně mohlo vzniknout nejdříve za prvního známého člena rodu Michalovců, Beneše Okrouhlého (1217-1222). Levínský hrad zanikl pravděpodobně za husitských válek, roku 1422, v době bojů o nedaleký Žižkův hrad Kalich. Roku 1544 se uvádí městečko Levín, roku 1791 vyhořelo, bylo těžce poškozeno a kleslo na pouhou ves. V této době se hrad již nepřipomíná.


Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem leží na levém břehu řeky Labe v okrese Litoměřice nedaleko hory Říp. V Roudnici nad Labem žije okolo 13 500 obyvatel.
Historie města Roudnice nad Labem je velmi bohatá, jsou doloženy prehistorické stopy osídlení u brodu přes řeku Labe. Jedná se o jedno z nejstarších českých měst, původní název Rúdník či Rúdnica odvozen od vyvěrajícího rudného pramene. První písemné zprávy o Roudnici nad Labem pocházejí z poměrně pozdní doby, z let 1167 a 1176, městská práva získalo již ve 12. století. Na přelomu 12. a 13. století zde byl vystavěn kamenný románský hrad, který byl druhou světskou stavbou v Čechách.


Pokud leží Vaše obec poblíž Liběšic a máte zájem sem přidat odkaz, pošlete nám podrobnější informace. Rádi sem Vaši obec zařadíme.