Obecní knihovna

ON-LINE katalog knihovny Liběšice

libesice.knihovna.info


KONTAKTY:

email: napište nám...
adresa: 411 46 Liběšice 6
tel: 416 798 112 (OÚ)
Kontaktní osoba: Jaroslava Zenkerová


OTEVŘENO
Pondělí 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Středa 7:00 – 11:0011:30 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 11:0011:30 – 15:00
Pátek 7:00 – 11:0011:30 – 13:30
Knihovna v Liběšicích nabízí celkem 4067 svazků.
Beletrie: 2135
Naučná literatura.: 676
Mládež - beletrie: 1124
Mládež - naučná literatura.: 130
Pravidelně odebíráme i některé časopisy (Vlasta, Tina, ABC, Dívka, Zahrádkář, Čtyřlístek a další)

Knihy jsou během roku dokupovány. Dále nabízíme možnost zajištění knihy, kterou v naší knihovně nenajdete, z Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích www.knihovnalitomerice.cz nebo z jiných knihoven z ČR.

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ KNIHOVNY!!!Obecní knihovna - AKCE
20182017

Soutěž - Můj dáreček pro maminku
Místní knihovna Liběšice
otevírá  
od  20. listopadu 2017


KNIŽNÍ  BURZU

Přijďte se podívat a možná si vyberete knihy dle svého zájmu, které si
můžete odnést domů.
12.10.2017 – návštěva knihovny – 15 dětí z 6. třídy

Povídání o knihovně a knížkách, o činnosti obecního úřadu – zastupitelstvo a rada obce, části obce Liběšice a péče o ně, matrika, hřbitovy, spolky – to vše děti zajímalo.
Místní knihovna Liběšice
otevírá  
od  20. listopadu 2017


KNIŽNÍ  BURZU

Přijďte se podívat a možná si vyberete knihy dle svého zájmu, které si
můžete odnést domů.

Návštěva krajské vědecké knihovny v Liberci


Knihovníci z litoměřického okresu navštívili ve středu 17. května krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Mezi nimi byla i knihovnice z Liběšic. Prohlédli si nádhernou novou budovu knihovny a za doprovodu a odborného výkladu navštívili všechna její oddělení. Nejen čtenáři, ale i návštěvníci mohou přijít a strávit čas zde, zajít do hudebního oddělení, kde je mnoho CD i jiných hudebních a mluvených nabídek a kde půjčují i různé hry. V knihovně pro děti a mládež je i hrací koutek pro nejmenší. Najdeme zde studijní knihovnu a také knihovnu všeobecnou, grafické studio a knihařskou dílnu. Návštěvník si zde může zajít do čítárny denního tisku a otevřená je i kavárna. Pořádáno je zde mnoho různých akcí.
Nabídka knihovny je opravdu velmi široká a každý si najde něco pro sebe.
15. 3. a 21. 3.2017 jsme s žáky IV. a V. třídy navštívili místní knihovnu na OÚ Liběšice. Paní Zenkerová děti přivítala, seznámila je s vybavením knihovny a roztříděním knih, vybídla je, aby si prohlédly knihy, které je zajímají, případně si v nich četly a nabídla možnost stát se členy knihovny. Nebyla to naše první návštěva v této knihovně a děti se na schůzku s paní Zenkerovou těšily. Některé hned na místě zaplatily poplatek, aby si mohly půjčovat knihy. Pěkným překvapením bylo vyhodnocení a předání knihy M. Matičkové za nejlepšího čtenáře v roce 2016.
Mgr. J. Lhotová

Fotografie zde...
Noc s Andersenem v Liběšicích

Již počtvrté byla připravena pro děti v liběšické knihovně Noc s Anderesnem. Letos se přihlásilo 18 dětí a zúčastnilo se jich 13. Akci připravila paní knihovnice Jaroslava Zenkerová tradičně se svými kamarádkami – hasičkami a ty se snažily, aby byl program přitažlivý. Po předání dětí rodiči jsme vyrazili na „Naučnou stezku“ obcí a cestou hledali schované lístečky s otázkami, které se týkaly zájmů a života dětí i dění v naší obci. Cílem byl sportovní areál. Tam nás již čekali sportovci s předsedou Sportovního klubu a trenérem dětí, aby nám vše ukázali a seznámili nás s jejich činností. Děti si prohládly hřiště, kabiny i společenskou místnost s poháry z různých turnajů. A pak na fotbalové hřiště, kde byly připraveny ukázky z tréninku fotbalistů, což je velice zaujalo a vyzkoušely si to také. Moc je to bavilo. Opekli jsme si buřty a velmi spokojeni jsme se vrátili do knihovny.

Tam se děti usadily, vybraly si knížky a každý přečetl krátký úryvek. Velmi příjemná byla návštěva pana H.CH.Andersena, který si přišel s dětmi popovídat o svém životě a díle. Otázek bylo mnoho a děti zajímalo úplně všechno. Potom, po malé večerní svačince, byly pro děti připravené zábavné soutěže se sladkou odměnou. A jelikož byla akce zaměřena na výročí časopisu „Čtyřlístek“, děti čekaly vystřihovánky jako skládačky těchto postaviček – jejich vymalování a složení, Každý si vybral svou postavičku a všem se povedly. Odnesly si je domů na památku. Následovalo divadlo, na které se děti moc těšily. Připraveny byly kostýmy a pódium s kulisami jako vesnička Třeskoprsky s chaloupkou, autobusovou zastávkou a jízdním řádem tam i zpět.

A děti se vyžívaly v přípravách a vymýšlení divadelního představení. Rozdělily se na hochy a děvčata a obě skupiny předvedly dvě krátké pohádkové hry. Publikum ocenilo každý výstup potleskem.

Po půlnoci všichni ulehli na připravená polní lůžka na zemi a na dobrou noc přečetla paní knihovnice dvě pohádky H.CH. Andersena, při nichž všichni spokojeně usnuli. Po ranním budíčku, po snídani a zabalení batohů bylo připraveno ještě jedno překvapení - hledání pokladu. Ten čekal na děti velice dobře schovaný, ale nakonec se našel a děti si rozdělily hromadu sladkostí. Na závěr ještě rozdala paní knihovnice všem pohledy z akce, Čtyřlístek vydaný přímo k Noci s Andersenem, Pamětní listy a velikonoční kalendář čokoládek Šmoulů. A hurá za rodiči, kteří jič čekali na své ratolesti.

Tak na shledanou zase za rok.

2016
KNIHOVNA - ROK 2016
 • - posezení žen u kávičky – 2x měsíčně
 • - donáška knih pro seniory do Domu s pečovatelskou službou
 • - leden – květen, září – prosinec – cvičení žen
 • - březen - vyhodnocení „Nejlepší čtenáři roku 2015“ / 6 účastníků – 3 děti a 3 dospělí
 • - březen – povídání o knihách, zejména pohádkových – 35 dětí ze ZŠ a 30 dětí z MŠ v rámci akce „Březen – měsíc knihy“
 • - dubna - „Noc s Andersenem“ - období nemocí - zúčastnilo se pouze 9 dětí a 5 dospělých (přihlášeno 14 dětí – nemoc)
 • - 30. dubna – pálení čarodějnic
 • - duben – květen – výroba košíčků z papíru + keramická dílna – 6 x 8 žen
 • - červen – počítačový kurz pro seniory
 • - 21. září - Mgr. Hamouzová – literární vyučování v knihovně
  12 dětí
 • - listopad – spolupráce na výstavě ručních prací
 • - prosinec – nacvičování vystoupení skupiny11 hasiček „Ohnivých žen“ pro předvánoční posezení občanů
 • - 5. prosince – vyhlášení soutěže „Vánoční přání“
 • - 13. prosince – vyhodnocení soutěže – 65 dětí
  18 dětí z mateřské školy a 47 dětí z 1. - 4. třídy
 • - 16. prosince – zájezd do Prahy na adventní trhy a večer návštěva divadla Na Fidlovačce
 • - 18. prosince – předvánoční posezení s občany – vystoupení hasiček – představení svatých adventního a vánočního období a vánočních zvyků"Vánoční dárek"

Místní knihovna v Liběšicích vyhlásila na měsíc prosinec stejně jako v loňském roce soutěž pro děti „Vánoční dárek“. Děti měly namalovat svá přání – jaké dárečky by chtěly nalézt pod vánočním stromečkem. Obdrželi jsme výkresy z mateřské školy a z 1., 2., 3. a 4 třídy základní školy.

Celkem se sešlo 65 47 výkresů od školáků a 18 obrázků z mateřinky.

Přání byla různá – nejvíce mobilní telefony a tablety, chlapci si přáli fotbalové dresy Messiho, dále to byly hračky a také knížky a nejkrásnější přání bylo - být s rodinou.

V úterý 13. prosince 2016 knihovnice paní Zenkerová navštívila děti ve škole a ve školce.Všechny děti odměnila malou sladkostí a poděkovala za jejich krásné výtvory. A protože to byla soutěž místní knihovny, pozvala je k návštěvě právě do knihovny, kde je čeká spousta zajímavých a krásných knížek.

Rozloučila se s přáním krásných a šťastných vánoc.

Výsledky soutěže zde

Fotografie zde
Metodická návštěva knihovníků Litoměřicka v Parlamentní knihovně v Praze

Noc s Andersenem

Již potřetí jsme připravili v naší liběšické knihovně „Noc s Andersenem.
Po předcházejících úspěšných letech, kdy se dětem vždy prožitá noc mimo domov moc líbila, jsme připravili opět zajímavý program.
Sešla se výborná parta devíti dětí, o které se staraly již tradičně místní hasičky v čele s paní knihovnicí.
Po přivítání jsme se vypravili po naší obci a děti hledaly ukryté lístečky s různými úkoly a otázkami. Nakonec jsme dorazili na střelnici, kde nás očekávali myslivci. Ukázali dětem trofeje a seznámili je s činností myslivců. Všichni se zájmem poslouchali a velice je zajímalo úplně všechno a ještě dlouho padaly dotazy. A jelikož jsme byli na střelnici, byly připravené i terče a vzduchovky a děti si mohly zastřílet.

Nakonec jsme si opekli buřty a hurá zpátky do knihovny.
Děti ještě maličko posvačily a pak na ně čekal pan spisovatel Václav Čtvrtek, který má letos 40. výročí úmrtí. Děti byly nadšené a padaly neuvěřitelné dotazy. Bylo vidět, že tato beseda je moc potěšila.
A protože jsme v knihovně, každý si vybral nějakou svou oblíbenou knížku a přečetl všem krátký úryvek.
Přesunuli jsme se a pokračovali v programu – malovaly se obrázky z pohádek Václava Čtvrtka na památku na dnešní noc.
A potom něco veselého a tvořivého – připravena byla výroba větrníků. Každý si jeden vyrobil a odnesl si ho domů.
Neuvěřitelně rychle ubíhal čas a my jsme se přiblížili k tomu, na co se děti nejvíce těšily – měly připravené pódium s oponou a kostýmy pro divadelní vystoupení. Všichni dospělí tvořili obecenstvo a děti si sami připravovaly vše potřebné. Nejprve představení na moderní volné téma a potom následovala pohádka „O perníkové chaloupce“. Obecenstvo jejich výkon odměnilo vždy bouřlivým potleskem.
A o půlnoci nastal čas uložit se ke spánku – nocovali jsme na sále nedaleko knihovny, kde jsme si ustlaly a zalehly. Krásně se usínalo při čtení pohádek H.CH.Andersena – nejprve „Malá mořská víla“, která má letos své 180. výročí vzniku, a potom „Pastýřka a kominíček“ a nakonec ještě „Ošklivé káčátko“. Ale to už paní knihovnice nedočetla, protože nastalo hrobové ticho a když se rozhlédla kolem, všichni už spali.
Ráno se nikomu nechtělo vstávat, ale ještě bylo pro děti připraveno jedno překvapení – hledal se poklad. Samozřejmě se našel – byl to pytel sladkostí. Každý dostal svůj díl a pak honem sbalit věci, nasnídat se a na rozloučenou ještě „Pamětní list“ na pohádkovou „Noc s Andersenem“, blikající balónek a bublifuk pro radost.
Na shledanou příští rok.

Vyhodnocení soutěže „Nejpilnější čtenář roku 2015“

Děti:
Semík Marek
Křikava Štefan
Matička Ondřej

Dospělí:
Hettová Ivana
Široká Milena
Rousková Kristina


2015

„Vánoční přání“
V pondělí 14.12.2015 byla vyhodnocena soutěž „Vánoční přání“, kterou vyhlásila místní knihovna v Liběšicích.
Sešlo se nám celkem 60 krásných obrázků, na kterých byla namalovaná přáníčka dětí. Z celkového množství bylo 9 obrázků z Mateřské školy, 23 obrázků od dětí z 2. třídy, 13 obrázků poslaly děti z 3. třídy a 13 obrázků bylo od dětí z 5. třídy. A ještě jsme obdrželi do poštovní schránky 2 obrázky od sourozenců Božíkových.
Všechny obrázky byly moc pěkné a přejeme dětem, aby pod vánočním stromečkem objevily právě ty dárečky, které si přejí.
A jako odměnu přinesla všem dětem paní knihovnice čokoládové figurky, které jim rozdala v jejich třídách ve škole.
Hodně dětí, které se soutěže zúčastnilo, chodí do naší knihovny a jsou našimi čtenáři. Těšíme se i na ty, které k nám jistě najdou v budoucnu cestu také.

Fotografie zde..
„Máme rádi zvířátka“
Místní knihovna v Liběšicích vyhlásila soutěž pro malé čtenáře, které se zúčastnilo celkem 24 dětí.
Vyhodnocení bylo v pondělí 9.11.2015.
Paní knihovnice Jaroslava Zenkerová navštívila třídu Myšek v místní Mateřské škole a přinesla dětem za jejich obrázky, k jejich velké radosti, sladkou odměnu. Devět dětí namalovalo celkem třináct obrázků ze svých oblíbených pohádek. Někteří namalovali dokonce obrázky dva. Pochválila děti za jejich šikovnost a slíbila, že knihovna připravuje ještě jednu akci pod stromeček, do které se budou moci také přihlásit.
Další skupina dětí navštívila místní knihovnu, kde proběhla druhá část vyhodnocení této soutěže.
Byly to děti z třetí třídy paní učitelky Mgr. Jiřiny Lhotové, která je vede k čtení a povídají si přečtených knihách. Do soutěže odevzdalo své obrázky celkem deset dětí a ty již uvedly i název pohádkové knížky, autora a někteří i ilustrátora. Za své výtvory obdržely sladkou odměnu, která jim udělala velkou radost. Popovídali jsme si o zdejší knihovně a knížkách, které si mohou prohlédnout a přečíst. Někteří jsou již našimi čtenáři a knihovnu navštěvují delší dobu.
Určitě se opět zapojí do další akce knihovny a přijdou se i podívat a přečíst zajímavé knížky.
Paní knihovnice se s dětmi rozloučila a slíbila uspořádat další akci.
Vyhodnocení zde...Mateřská škola v knihovně

Třída Myšek z místní mateřské školky navštívila ve středu 21.10.2015 obecní knihovnu. Děti přinesly své první výkresy do soutěže „Máme rádi zvířátka“, kterou vyhlásila knihovna a děti mají namalovat zvířátka ze své oblíbené pohádkové knížky. Popovídali jsme si o zvířátkách a pro 14 malých návštěvníků byly připraveny knížky se zvířátky, které v knihovně máme. O knížky byl velký zájem a šly z ruky do ruky. Paní učitelka dětem přečetla i říkanky o zvířátkách a řadu z nich děti znaly.

Při odchodu si odnesly jako dárečky obrázky – vymalovánky.
Budeme se těšit na další návštěvu zase za měsíc.


„Noc s Andersenem“ v knihovně v Liběšicích

V pátek 27. března 2015 v 18,00 hodin se sešlo 19 dětí v knihovně v Liběšicích a těšilo se na to, co je čeká na noční akci „Noc s Andersenem“, kterou pořádala liběšická knihovna poprvé v roce 2014.
O děti se starala po celou dobu paní knihovnice a další čtyři její pomocnice - hasičky z místního hasičského sboru.
Po odložení všech svých batohů se děti vydaly na procházku obcí. Zastavily se u dvou panelů „Naučné stezky“, která je v obci vybudovaná.
Cestou hledaly poschovávané papírky s dotazy např. na to, co v naší obci máme zajímavého, co by chtěly nového a nebo kam by se chtěly podívat na prázdniny. Cílem jejich procházky byla hasičská zbrojnice, kde je čekali liběšičtí hasiči. Každý si mohl vyzkoušet výstroj hasičů a hlavně prolézt hasičská auta. To bylo něco pro kluky i holky.
A pak hurá na baštu - opékaly se buřty, na kterých si všichni pochutnali. Rozloučili jsme se s našimi hasiči a za tmy se vrátili v pořádku do knihovny. Tam už na nás čekal pan spisovatel Jan Drda. S ním si děti pobesedovaly o všem co je zajímalo z jeho života a z jeho knížek. Otázek bylo hodně a moc je to bavilo.
Potom si každý vybral knížku, z které přečetl malý úryvek ostatním a o vybrané knize jsme si popovídali.
Po takových zážitcích přišla k chuti večeře, kterou si děti přinesly z domova a k ní se podával výborný čaj.
Následovaly soutěže – pro malé hádanky pohádkových postaviček a pohádkových písniček, pro větší byla připravena vědomostní soutěž se zajímavými otázkami, hlavolamy a zábavné soutěže.
Pro pobavení všech bylo nafukování balónků a komu vypuštěný balónek nejdál doletí.
Abychom měli na tuto noc památku, namaloval každý jeden obrázek do právě založené „Nocležní knihy“ .
A následovala výroba papírových postaviček a zvířátek pro hradí divadla. Děti vystřihovaly a malovaly pohádkové postavičky a zvířátka, která se připevnila na tyčky. Utvořily se skupinky a vymýšlely pohádky, které potom předvedly ostatním. Jedno kolo bylo málo, děti si přály ještě další.
Večer nám velice rychle utekl a najednou byl čas na spaní.
Pravda, některým se ještě nechtělo, ale většina byla již unavena.
Na dobrou noc paní knihovnice přečetla pohádku od Jana Drdy „Dařbuján a Pandrhola“, při které téměř všichni usnuli.
Budíček se nemusel troubit – všichni se vzbudili sami a hajdy na snídani. Maminky upekly buchty a různé dobroty a paní vedoucí jim uvařily čaj.
A překvapení nakonec – bylo vyhlášeno hledání pokladu. Samozřejmě se poklad našel a když se otevřel, vysypala se hromada bonbónů, které si děti rozdělily a odnesly domů.
Závěrem děti dostaly Pamětní listy a paní knihovnice všechny pochválila, protože byly opravdu úžasné a vše co bylo pro ně připraveno je velice zajímalo. Poděkování patří i všem, kteří se o děti starali.
Rozloučili jsme se a hurá k rodičům, kteří již čekali na své ratolesti.
Budeme se těšit zase na příští rok – moc se nám to líbilo.

FOTOGRAFIE ZDE...


Vyhodnocení soutěže „Nejpilnější čtenáři roku 2014“

Děti:
Semík Marek
Křikava Bohumil
Černá Anne-Maria

Dospělí:
Rousková Kristína
Hettová Ivana
Krejzová Jaroslava


 


Vyhodnocení soutěže „O pejskovi a kočičce“
V pondělí 15.12.2014 se sešly děti, které malovaly obrázky a vyráběly výrobky na motivy pohádek „O pejskovi a kočičce“.
V obřadní síni Obecního úřadu v Liběšicích byla z výkresů a výrobků uspořádaná výstavka a výtvory dětí byly moc pěkné.
Třída Kuřátek z Mateřské školy dokonce vyrobila velký malovaný obraz na plátno, který byl velký jako ubrus.
Soutěže se zúčastnilo celkem 55 dětí a to z Mateřské školy i Základní školy a školní družiny, tudíž některé děti měly i více výkresů.
Že děti mají rády pohádky o pejskovi a kočičce bylo na jejich výtvorech vidět, což sami i ve svém povídání potvrdily.
Ze sladkostí, které dostaly za své výtvory, měly velkou radost a už se těší na další soutěž.

Fotografie...
Seznam přihlášených

13.12.2014 - Tajemný výlet s překvapením


ROK 2 0 1 4
Místní knihovna Liběšice
Mateřská škola navštěvuje knihovnu

10. února 2014:
První návštěva v letošním roce – domluvili jsme návštěvy na každý měsíc.
16 dětí předškoláků – přinesly s sebou své Knížky akcí, kde měly:
- Masopust – namalované obrázky jako puzzle
- příprava na dětský maškarní karneval – vyrobené škrabošky
Pro příští návštěvu přinesou děti své nejmilejší hračky.

17. března 2014 :
Na dnešní den se všichni těšili a připravovali se už doma, protože měli domácí úkol z minulé návštěvy.
11 dětí přineslo ukázat své nejmilejší hračky, o kterých pak vyprávěly.
Nejprve jsem připomněla jak se chovat v knihovně a ke knížkám a pak si děti prohlížely pohádkové knížky, které si vybraly a hrály si jako v domečcích v zákoutích knihovny.
Do jejich Knížek akcí jsem potvrdila další návštěvu knihovny a jako dáreček vložila list kreslených zvířátek k vybarvení .
Pro další návštěvu v dubnu jsem děti poprosila o namalování obrázků, z kterých si vyrobíme „Pohádkový obraz“ do knihovny.
Při odchodu děti dostaly čokoládové bonbóny a rozloučily se.

19. března 2014:
Naši knihovnu navštívila poprvé třída nejmenších dětí - osm „Koťátek“ z Mateřské školy.
Malované postavičky z pohádek, které děti znají a mají je rády, je přivítaly při vstupu do knihovny - pak už se knihovna dětem otevřela.
Podle vzoru svých starších kamarádů, přinesly ukázat paní knihovnici své nejmilejší hračky – zejména zvířátka. Děti měly velikou radost, že na oplátku dostaly obrázek s pohádkovou postavičkou Krtečka nebo Křemílka a Vochomůrky jako Pozvánku do knihovny.
Byly tu připravené pohádkové knížky, zejména obrázkové, které si prohlížely a podle obrázků i povídaly pohádky. Zaujaly je také knížky se zvířátky a časopisy.

9. března 2014:
Dnes opět dorazila skupinka 13 předškolních dětí z mateřské školy na návštěvu knihovny. Donesly 15 velkých výkresů na motivy pohádek.
Kresby byly velice povedené a v naší pohádkové knihovně z nich uděláme výstavku. Všechny děti dostanou za odměnu při příští návštěvě malý dáreček.
Dnes si odnesly obrázek k vymalování a do svého deníčku jim přibylo další razítko z knihovny.

26. května 2014
Předškoláci z mateřské školky navštívili dnes knihovnu v počtu 15 dětí. Donesli si své sešity s výkresy a přibilo jim další návštěvní razítko – již poslední.
V září z nich již budou školáci.
Prohlíželi si své oblíbené časopisy a knížky a pak si poslechli pohádku o víle Amálce, kterou jim přečetla paní knihovnice. S napětím poslouchali až do konce a popovídali si o pohádkách z našich Večerníčků, které pro ně napsal spisovatel Václav Čtvrtek.
Odcházeli s dárečkem – dostali čokoládové penízky a do deníčků k luštění hlavolam LABYRINT.

11. června 2014 - Vyhodnocení „Pohádkové knihovny“.
Ve středu 11. června 2014 v 9,00 hodin navštívila knihovnice paní Jaroslava Zenkerová třídu předškoláků - „Myšek“ v Mateřské škole v Liběšicích. Celkem 21 dětí navštěvovalo místní knihovnu od ledna do května letošního roku a prohlížely si knížky, časopisy, povídaly si o svých oblíbených pohádkách, kreslily obrázky a přinesly ukázat své oblíbené hračky.
„Myšky“ měly své sešity, kam si kreslily obrázky a z knihovny si vždy něco odnesly: obrázky zvířátek a pohádkových postaviček, bonbonky nebo čokoládové penízky nebo jiné maličkosti. Pokaždé dostaly razítko do svého návštěvního listu a naposledy přišly v květnu.
Za jejich aktivitu předala paní knihovnice všem dětem diplomy a čokoládové medaile a čtyřem nejaktivnějším ještě velké puzzle oblíbeného krtečka.
Závěrem děti dostaly ovocný dort, z kterého měly velkou radost a rovnou se do něho pustily.
Fotografie zde...FOTOGRAFIE - NOC S ANDRSENEM


Více fotografií zde...


NOC S ANDRSENEM

MÍSTNÍ KNIHOVNA LIBĚŠICE
pořádá
NOC S ANDRSENEM
v pátek 4. dubna 2014 od 18,00 hodin
v prostorách místní knihovny.


Pro děti je připravena noc s pohádkovým čtením a povídáním, hry, soutěže a další překvapení.
Přihlášky a informace jsou k vyzvednutí v knihovně. Termín odevzdání přihlášek je do 28. března 2014


BŘEZEN „Měsíc čtenářů“

Co vás čeká v naší knihovně:
• hodně krásných knížek a časopisů
• výroba pohádkového obrazu
• povídání o knížkách
• Večerníčkovy pohádky
• pohádkové písničky
• malování pohádkových postaviček
• hledání zatoulaných obrázků
• soutěž: „Každý měsíc jedna kniha“

Můžeš si odnést i knížky z našeho knižního bazaru.Knihovna v roce 2013

„Vánoční překvapení s pohádkou“

V měsíci listopadu 2013 vyhlásila místní knihovna Liběšice soutěž pro děti „Vánoční překvapení s pohádkou, kdy měly děti vymyslet nebo namalovat pohádku pod stromeček pro maminku.
Obdrželi jsme pohádku „Hlemýžď slimákem“ od kolektivu dětí 5.třídy, která byla i ilustrovaná a od Elišky Černé „Pohádku pro maminku“.

Z mateřské školy namalovaly obrázky pro maminky tyto děti:
J. Čermáková, 5 let - „Procházka v Trnobranech“
M. Efler, 5 let - „O mamince a tatínkovi“
N. Šerberová, 5,5 let - „Kouzelná školka“
G. Bláhová, 7 let - „Hrad u Gábinky“

Všem dětem děkujeme za jejich pohádky a obrázky a připravujeme pro ně v letošním roce další soutěže.

FOTOGRAFIE ZDE...

V roce 2013 byla činnost knihovny v Liběšicích zaměřena nejen na půjčování knih, ale proběhlo zde i několik akcí.
Občané mohou knihovnu jen navštívit a seznámit se zde s tím co je zajímá, knihy nebo časopisy si prohlédnout a nemusí se je půjčovat domů.

Naše knihovna má nyní přes čtyři tisíce knih jak naučných tak beletrii pro děti i pro dospělé.
V roce 2013 si půjčilo knížky celkem 50 čtenářů, z toho 25 dětí do 15 let. Celkem navštívilo knihovnu 523 návštěvníků a z toho 362 z nich mělo zájem o Internet.

Skupiny dětí ze základní školy a mateřské školy se přišly podívat do knihovny několikrát a zajímaly se o obrázkové a pohádkové knížky, ale i knížky pro rodiče a prarodiče. Zájem byl i o různé encyklopedie, sportovní a kuchařské knížky.

Celkem bylo v loňském roce půjčeno 973 knih:
88 knih naučné literatury a 569 knih z beletrie pro dospělé a u dětí to bylo 71 knih naučné literatury a 245 knih z beletrie.

Kromě půjčování knih je každoročně pořádána i řada akcí, např. akce „Březen – měsíc knihy“, „Nejpilnější čtenář roku“, soutěž „Vánoční překvapení s pohádkou“, kdy děti malovaly obrázky nebo psaly pohádky pod stromeček pro maminky.

Do roku 2014 připravujeme opět různé akce a soutěže a budeme se těšit na všechny, kteří do knihovny přijdou.


„Vánoční překvapení s pohádkou“ - vymysli pohádku pro maminku pod vánoční stromeček.

V měsíci listopadu 2013 vyhlásila místní knihovna Liběšice soutěž pro děti „Vánoční překvapení s pohádkou, kdy měly děti vymyslet nebo namalovat pohádku pod stromeček pro maminku.
Obdrželi jsme pohádku „Hlemýžď slimákem“ od kolektivu dětí 5.třídy, která byla i ilustrovaná a od Elišky Černé „Pohádku pro maminku“.
Z mateřské školy namalovaly obrázky pro maminky tyto děti:
J. Čermáková, 5 let - „Procházka v Trnobranech“
M. Efler, 5 let - „O mamince a tatínkovi“
N. Šerberová, 5,5 let - „Kouzelná školka“
G. Bláhová, 7 let - „Hrad u Gábinky“

Všem dětem děkujeme za jejich pohádky a obrázky a připravujeme pro ně odměny, které obdrží na vyhodnocení v měsíci lednu 2014.Knihovna v roce 2012
Místní knihovna se snaží dostat do podvědomí malých i dospělých a využívá k tomu různých činností a forem.
Informace o své činnosti a pořádaných akcích knihovna nabízí na vývěskách v obci i na webových stránkách.
Kromě stěžejní náplně - půjčování knížek, se zde pořádají i různé akce: např. v měsíci březnu – „ Měsíci knihy“ - kdy se knihovnice zaměřila na děti a spolupracovala se Základní školou a Mateřskou školou, připravila spolu s učitelkami pro děti návštěvy s povídáním o knihovně a o knížkách, se soutěžemi a hrami o pohádkách a pohádkových písničkách. Děti malovaly, vyráběly pohádkové postavičky, psaly pohádky a za svou snahu byly odměněny dárečky.
Po prázdninách obdrželo prvních 7 malých čtenářů malou hračku – pokladničku. V měsíci říjnu byla vyhlášena soutěž „Naše nová pohádka“, kdy si děti vymýšlely svou pohádku. Vyhodnocení bylo před vánocemi.
Celoroční soutěž knihovny „O nejlepšího čtenáře roku 2012“ bude vyhodnocena v únoru 2013.
Velmi oblíben je v knihovně Internet. Řada dětí pro tuto svou zálibu navštěvuje knihovnu velice často a kromě her na počítačích je zajímají i časopisy a knížky, které tu mají k dispozici.

A malá statistika:
V roce 2012 bylo půjčeno celkem 1.050 knih:
z toho 671 knih si půjčili dospělí a 379 děti.
Celkem bylo za uplynulý rok v knihovně 1.326 návštěv.
A to nejen pro půjčení knih, ale i 224 návštěvníků různých kulturních akcí pořádaných knihovnou.
Do knihovního fondu nám přibylo celkem 184 nových nebo darovaných knih.
Během roku se zaregistrovalo 23 nových čtenářů a z toho bylo 20 do 15 let.

Věřím, že čtenáři i ostatní návštěvníci se budou do naší knihovny stále rádi vracet.
Jaroslava Zenkerová
knihovnice


Vyhodnocení akce „Chceš vymýšlet pohádku?“
Informace + fotografie zde...


Vítáme malé čtenáře!
Pohádková knihovna
Výměnné soubory z LitoměřicBřezen – měsíc knihy
Měsíc březen je spojen s knihou již dlouho. Proto chceme pozvat do naší knihovny nejen naše stálé čtenáře, ale i ostatní občany, aby se seznámili s tím, co zde máme a co by je mohlo zajímat jak z beletrie, tak z oblasti naučné literatury.
Máme zde mnoho knih nejen pro zpestření dlouhé chvíle a vytvoření příjemných okamžiků, ale i pro poučení a rozšíření znalostí a zájmů.
Knihovna je otevřena každý den stejně jako obecní úřad a novinkou je umístění on-line katalogu naší knihovny na stránkách obce.
V březnu vyhlašujeme řadu akcí pro děti ve spolupráci s Mateřskou a Základní školou. Kromě výroby pohádkových postaviček, návštěv knihovny a povídání o pohádkách chceme uspořádat i řadu dalších poutavých akcí.
V tomto měsíci vyhlašujeme soutěž „O nejlepšího čtenáře roku 2012“, které se mohou zúčastnit zájemci ze všech věkových kategorií.
Zveme naše občany k návštěvě knihovny, třeba jen k nahlédnutí a třeba i zjištění, že by je zde mohlo i něco zajímat.


       


1.třída v knihovně
2.třída v knihovně
3.třída v knihovně
 
4.třída v knihovně
MŠ v knihovně
 

Obecní knihovna je zapojena do projektu Veřejný internet. Tento projekt je společným projektem Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


ON-LINE katalog knihovny Liběšice

libesice.knihovna.infoPravidla pro internet

Internet je pro veřejnost poskytován zdarma.
Otevřeno je ve stejnou dobu jako v knihovně.
Každý návštěvník se musí ohlásit před použitím počítačů některému z pracovníků OÚ Liběšice.
Pro potřeby statistických informací návštěvnosti knihovny se každý zapíše do šešitu.
Je zakázáno navštěvovat stránky s nelegálním obsahem, či stahovat nebezpečná data.
V případě poruchy na zařízení nahlaste stav zaměstnancům OÚ


Počet návštěvníků: počítadlo | Vaše IP adresa je: 54.224.44.168