Aktuality obce Liběšice

Upozornění pro liběšické farníky

V sobotu 15.07.2017 se mše svatá v liběšickém kostele nekoná. Místo ní  je poutní mše u kapličky sv. Prokopa v Trnobranech od 15:00 hodin.

 

 
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo