Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Likvidace starých pneumatik

Na základě Vašich četných dotazů typu " Kam s nimi?" jsem oslovila odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích a obdržela tuto odpověď:
Staré pneumatiky od osobních automobilů musí odebírat všechny pneuservisy. Důležité je, aby občan nepřivezl najednou velké množství pneumatik. Pak by mohl nastat problém. Jinak by převzetí mělo být bezplatné.
Takže je jasné, kam s nimi, a proto je nemusíte vyhazovat kolem silnic, k lesům, za vesnici, do potoka, do rybníka apod. - tam všude je nacházíme. Rovněž nepatří do nebezpečného či nadměrného odpadu, které dvakrát ročně organizujeme a kde se rovněž objevují, ačkoliv na letáčku je jasně napsáno, že staré pneumatiky NE.
Chraňte si své životní prostředí, ve kterém žijete.
Zdraví Alena Knobová, starostka Vaší obce.

Čtěte více »

KNIŽNÍ BURZA

Místní knihovna Liběšice
otevírá  
od  20. listopadu 2017


KNIŽNÍ  BURZU

Přijďte se podívat a možná si vyberete knihy dle svého zájmu, které si
můžete odnést domů.

Čtěte více »

Dušičková pobožnost na liběšickém hřbitově

Památka na všechny zesnulé, Dušičky, připadá na 2. listopad. Památka se v křesťanských zemích slaví již od 10. století. Je zvykem v těchto dnech navštívit hřbitov, na rodinném hrobě rozsvítit svíčky a položit květiny.

Na liběšickém hřbitově se v sobotu 4. listopadu 2017 od 15:30 hodin koná Dušičková pobožnost. Přijďte si vzpomenout na své drahé zemřelé.

Čtěte více »

Změna konání času mše svaté v liběšickém kostele

S účinností od 4. listopadu 2017 bude mše svatá v liběšickém kostele sloužena pravidelně každou sobotu od 16:30 hodin, a to s nedělní platností.

Čtěte více »

Příspěvek obce Liběšice prvňáčkům

V pondělí 4. září nastoupilo do naší školy 20 malých prvňáčků: Eliška Bílská, Ondřej Černý, Daniela Doušová, Ondřej Faigl, Jan Hambálek, Josef Hambálek, Karolína Hanzlová, František Kapr, Jindřich Karas, Daniel Kocourek, Václav Kuchař, Štěpán Lipina, Rozálie Pařízková, Šimon Pravda, Lukáš Procházka, Tomáš Rajman, Veronika Samková, Marie Valentová, Adam Wagner a na individuální domácí vzdělávání Kilián Halada.
Každému z těchto školáků přispěla Obec Liběšice částkou 1 000,- Kč, za kterou škola pro ně nakoupila potřebné školní pomůcky.

Čtěte více »

« | 14 5 6 7 8 9 1060 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo