Aktuality obce Liběšice

Uzavření obecního úřadu dne 18.11.2016

Obecní úřad Liběšice bude dne 18.11.2016 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Čtěte více »

Změna času konání mše svaté v liběšickém kostele

S účinností od 12.12.2016 bude mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena již od 16:30 hodin, a to s nedělní platností.

Čtěte více »

Svatohubertská mše v liběšickém kostele

Na sobotní podvečer 5. listopadu připravila Římskokatolická farnost Liběšice, Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice a Obec Liběšice Svatohubertskou mši. Bylo to poprvé, co tato mše byla v Liběšicích sloužena. Celebroval ji R.D. Roman Depa, na varhany hrál Jaroslav Pulda a celou mši doprovázela skupina sedmi trubačů z Prahy pod vedením Kristýny Vackové. Slavnost začala před osmnáctou hodinou před kostelem. Schodiště bylo osvětleno loučemi a příchozí byli vítání trubači a zpěvem "Vitejte nám".

Samotná mše svatá byla zahájena průvodem, v jehož čele kráčeli myslivci s jelení trofejí, neseny byly vlajky obce a mysliveckého spolku, následovali myslivci a průvod zakončili ministranti a P. Roman Depa.

Na začátku mše vystoupil p. Šťástka z Libochovan, který ji pomáhal organizovat. Člen Řádu sv. Huberta p. Strouhal seznámil shromážděné s legendou o sv. Hubertovi. P. Roman Depa ve své promluvě pozdravil přítomné myslivce a jejich rodiny, ocenil zásluhy myslivců v péči o zvěř a naši krajinu. Hovořil o sv. Hubertovi, o jeho proměně po setkání s Bohem v podobě jelena se zlatým křížem a o jeho službě Bohu i lidem, o tom, jak velkým misionářem byl v Ardenách, kde se zasloužil o jejich pokřesťanštění. Jako Polák vzpomněl polského přísloví, které se do češtiny nechá přeložit jako " Les tu byl, když Vy jste tu ještě nebyli, a les tu bude, když Vy tu už nebudete". Mše byla obětována za všechny myslivce a jejich rodiny a také za všechny zemřelé myslivce a jejich rodiny.

Mši doprovázely nádherné skladby, které troubili a zpívali trubači, nechyběla ani myslivecká modlitba "Poklekněme, myslivci, na kolena". Před svatým přijímáním přinesli myslivci k obětnímu stolu své dary: pecen chleba s křížem, ovoce, víno, kachnu, bažanta a kapra. Celá mše byla zakončena požehnáním  myslivcům, lesníkům, jejich rodinám a všem přátelům přírody.

Po skončení mše před kostelem opět troubili trubači a slavnost byla zakončena na sále obecního úřadu společným posezením s mysliveckým gulášem, který uvařili sami myslivci. Celou mši nafotografoval dr. Vakrčka.

Čtěte více »

Zákaz pálení listí

Máme tu podzim, ze stromů padá listí a začínají se množit stížnosti na některé z Vás, kteří se rozhodli zbavit listí tím, že ho spálí nebo vyvezou např. za čističku odpadních vod. Upozorňujeme Vás, že toto konání je porušováním zákona a můžete být postiženi pokutou.

Spadané listí patří do kompostu. Pokud nekompostujete, můžete kdykoliv odevzdat listí v pytli ke stodole na dvoře obecního úřadu.

Čtěte více »

5.11.2016 - Svatohubertská mše

Dušičková pobožnost

Památka na všechny věrné zesnulé , lidově Dušičky, připadá na 2.listopad. Památka se slaví od 10. století v zemích s křesťanskou tradicí. Je zvykem v těchto dnech navštívit hřbitov, na rodinném hrobě rozsvítit svíčky a položit květiny.
Na liběšickém hřbitově se v sobotu 5. listopadu od 17:00 hodin koná Dušičková pobožnost, kterou povede Páter Roman Depa.

Čtěte více »

Přerušení elektřiny v pondělí 17. října 2016

Přerušení  elektřiny v pondělí  17. října 2016

- od 7,30 do 15,30 hod.  Liběšice podle  hlavní  silnice. 

Týká se domů  č. :

6, 7, 12, 13, 14, 53, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 98, 100, 104, 107, 108, 114, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 136, 137, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 164, 165, 166, 167, 184, 188, 192, 194, 195, 197, 209.

Čtěte více »

« | 14 5 6 7 8 9 1051 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo