Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Vánoční hon

Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice uskutečnil o vánocích 25. prosince  tradiční hon na bažanty v Chobolicích. Fotografie poskytl člen spolku JUDr. Bohumil Vakrčka, který provádí fotodokumentaci všech akcí spolku a jeho články jsou otiskovány v časopise Myslivost, za což mu velice děkujeme.

Fotografie zde...

Čtěte více »

Konání mší svatých v prosinci

Sobota 23.12.2017          16:30 hodin

Neděle 24.12.2017          16:00 hodin      Štědrovečerní mše svatá

Sobota 30.12.2017          16:30 hodin

Čtěte více »

Uzavření obecního úřadu ve dnech 20.12.2017 – 29.12.2017

 

U P O Z O R N Ě N Í

Uzavření obecního úřadu ve dnech 20.12.2017 – 29.12.2017

 

Vážení občané,

oznamujeme vám, že Obecní úřad Liběšice bude ve dnech

20.12.2017 -  29.12.2017  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Čtěte více »

Likvidace starých pneumatik

Na základě Vašich četných dotazů typu " Kam s nimi?" jsem oslovila odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích a obdržela tuto odpověď:
Staré pneumatiky od osobních automobilů musí odebírat všechny pneuservisy. Důležité je, aby občan nepřivezl najednou velké množství pneumatik. Pak by mohl nastat problém. Jinak by převzetí mělo být bezplatné.
Takže je jasné, kam s nimi, a proto je nemusíte vyhazovat kolem silnic, k lesům, za vesnici, do potoka, do rybníka apod. - tam všude je nacházíme. Rovněž nepatří do nebezpečného či nadměrného odpadu, které dvakrát ročně organizujeme a kde se rovněž objevují, ačkoliv na letáčku je jasně napsáno, že staré pneumatiky NE.
Chraňte si své životní prostředí, ve kterém žijete.
Zdraví Alena Knobová, starostka Vaší obce.

Čtěte více »

KNIŽNÍ BURZA

Místní knihovna Liběšice
otevírá  
od  20. listopadu 2017


KNIŽNÍ  BURZU

Přijďte se podívat a možná si vyberete knihy dle svého zájmu, které si
můžete odnést domů.

Čtěte více »

« | 1 2 3 4 5 6 7 858 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo