Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Hořelo auto v Konojedech

V pátek 2. listopadu v podvečer vyjela obě liběšická hasičská auta k zásahu do Konojed, kde hořel osobní automobil.

Byl to letos již šestnáctý výjezd našich hasičů. Zúčastnili se ho: Karel Zenker, Jaroslav Matoušovský, Štefan Trembač, Václav Trembač, Jan Kovrzek a Petr Tkáč.

Čtěte více »

Mše za pana profesora M. Zedníčka

Dne 4. listopadu by se dožil pan prof. ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček 81 let.

V sobotu 17. listopadu v 1600 hodin bude za něj sloužena mše v liběšickém kostele.

 

Přijďte, kdo jste ho měli rádi a kterým pomáhal.

Čtěte více »

Důležíté upozornění pro zájemce o koupi pozemku

Vážení, pokud zamýšlíte koupit na území obce pozemek od soukromého vlastníka a poté na něm stavět, doporučujeme Vám zjistit si nejdříve na Obecním úřadě v Liběšicích nebo na Stavebním úřadě v Úštěku, zda je možno na tomto pozemku stavbu realizovat. Uvědomte si, prosím, že většina území obce Liběšice leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a Srdov, Soběnice a Dolní Nezly byly vyhlášeny vesnickými památkovými zónami. Tyto skutečnosti s sebou přinášejí určitá omezení a pokud pozemek není určen územním plánem k výstavbě, nebude na něm stavba povolena. Tyto informace zveřejňujeme z toho důvodu, že se prodávají pozemky, kde nikdy nebude povoleno stavět. Proto si před koupí tyto skutečnosti ověřte.

 

Alena Knobová

starostka obce

Čtěte více »

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení obec Liběšice

Vážení občané, obec Liběšice nabízí půjčky ze svého Fondu rozvoje bydlení. Půjčku je možno poskytnout na modernizaci, rekonstrukci či údržbu domu či bytu na území obce Liběšice. Na jeden byt či dům je možno získat až 100.000 Kč s úrokem 6% s dobou splatnosti maximálně 5 let. Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Liběšicích u pí. Blažkové, tel. 416 798 400, e-mail: blazkova@libesice.cz.

Čtěte více »

Památka zemřelých v Liběšicích

sobota 3. 11. 2012

***

15.00 hod. hřbitov

- pobožnost na hřbitově v Liběšicích ( u kříže)

***

16.00 hod. kostel v Liběšicích

- mše svatá za všechny drahé zemřelé v kostele v Liběšicích

***

Srdečně zveme – farní úřad v Liběšicích

Čtěte více »

Výzva k odstranění či okleštění stromoví a jiných porostů

Vzhledem k tomu, že se blíží konec vegetačního období, vyzýváme majitele nemovitostí, aby v době vegetačního klidu (od 1.11. do 31.3.) provedli zdravotní řezy na stromech či jiných porostech, které zasahují do vedení elektrické energie, do telefonních kabelů nebo do chodníků či místních komunikací, kde tvoří překážku v chůzi nebo v jízdě.

 

Děkujeme za vstřícnost.

Čtěte více »

Nabídka obecního bytu k prodeji

Obec Liběšice nabízí k prodeji byt v Liběšicích:

− byt č. 7, 4 + 1 ve 2. podlaží o velikosti 86,47 m2 za cenu 311.292

Bližší informace obdrží zájemce o koupi v kanceláři obecního úřadu, na tel. čísle 416 798 112 nebo prostřednictvím e-mailu: obec@libesice.cz.

Čtěte více »

« | 146 47 48 49 50 51 5258 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo