Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Divadelní představení

Na sobotní odpoledne 15.prosince připravila kulturní komise divadelní představení  „ Strach má velké oči“ v podání amatérského divadýlka Helemele z Michalovic. Představení bylo velice zdařilé, dětem se líbilo. Všichni také obdivovali nápadiré dekorace.

Čtěte více »

Adventní koncert v kostele

V pátek 14.prosince v 19,00 hodin se v liběšickém kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil adventní koncert. Tři desítky obyvatel obce si vyslechly vážnou hudbu , ale i vánoční koledy v podání Veroniky Baštové za doprovodu Jiřího Lívance / housle/ a Jaroslava Puldy / varhany/. Koncertu se také zúčastnil biskupský vikář pro pastoraci R.D.Mgr. Martin Davídek.

Fotografie...

Čtěte více »

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

Liběšická škola se letos poprvé zapojila do projektu Český Ježíšek, ve kterém děti v celé republice vypouštějí balónky se svými přánimi Ježíškovi. Letos se tato akce konala 14.prosince. Před naší školou se sešlo přes 100 dětí a řada dospělých a v 15,15 hodin na pokyn Rádia Impuls byly balónky vypuštěny a vydaly se přes zámecký park směrem k Sedlu a pak dále k...

Čtěte více »

Zimní turnaj ve stolním tenise

Dne 8.12.2012 se pod patronací Komise pro mládež a tělovýchovu uskutečnil na sále Obecního úřadu v Liběšicích Zimní turnaj ve stolním tenise.Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů.Turnaj se hrál systémem dvou skupin po sedmi hráčích, ve kterých se utkal každý s každým. Nejlepší tři z každé skupiny postoupili mezi nejlepších šest hráčů a ti si zahráli opět systémem každý s každým o konečné umístnění v turnaji. V posledním utkání turnaje se utkali Zděněk Cyrkva a Pavel Kuře a protože měli oba hráči jako jediní po čtyřech vítězstvích, zažili jsme opravdu pěkné a kvalitní finále, ve kterém nakonec zvítězil a tím i celý turnaj vyhrál Zdeněk Cyrkva. Na druhém místě se umístnil Pavel Kuře a třetí místo obsadil Karel Knop. Zimní turnaj ve stolním tenise 2012 se určitě vydařil. Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit za rok, až se opět sejdeme u tenisových stolů.
Komise pro mládež a tělovýchovu

Pořadí 1 - 6 místo : 
1.místo: Zdeněk Cyrkva
2.místo: Pavel Kuře
3.místo: Karel Knop
4.místo: Vlastimil Hanyš
5.místo: Jaroslav Nepovím ml.
6.místo: Jakub Vlasák

 

Fotografie zde...

Čtěte více »

Nový zdroj pitné vody pro Trnobrany

Dne 11.12.2012  telefonicky kontaktoval starostku A.Knobovou Ing. Pech ze Severočeských vodovodů a kanalizací v Litoměřicích, které mimo jiných zařízení provozují také vodovodní řady v Liběšicích a Trnobranech, a informoval ji, že bylo provedeno propojení vodovodního řadu Trnobran s vodárnou pod kaštany pod Trnobrany, odkud jsou vodou zásobovány celé Liběšice a nyní  tedy i Trnobrany. Dosud do Trnobran proudila voda z prameniště nad Srdovem, ale to bývalo při přívalových deštích zaplavováno a voda znehodnocena. Místo pitné vody  měli trnobranští žlutou břečku., na kterou si stěžovali. SČVK se rozhodly pro toto řešení a zajistily  pro Trnobrany  pitnou vodu, která je do vodárny přiváděna z úpravny vody z Malešova.

Čtěte více »

Liběšická kniha hříchů

Letos již počtvrté připravila kulturní komise Liběšickou knihu hříchů. Do stodoly obecního úřadu, která se pro tento den proměnila v peklo i ráj, přicházely děti se svými příbuznými, aby se kály ze svých hříchů, které měli čerti s Luciperem zapsané v Knize hříchů pro každé dítě. Ale nakonec žádné dítě neskončilo v pekle, neboť anděl s Mikulášem je obhájili na základě dobrých zpráv v Knize dobrých skutků. Za odměnu si děti odnesly čokoládového Mikuláše.
Následující den – 5. prosince – obcházeli obec čerti Luciperem a andělé s Mikulášem.

Čtěte více »

Rozsvícení vánočního stromu

V pondělí 3.prosince se v 17,00 hodin u hřiště u školy sešli děri i dospělí a vydali se na pochod obcí v lampionovém průvodu. Po příchodu na náměstí zazněly fanfáry v podání žesťového kvarteta a do tmy zazářil rozsvícený vánoční strom. Kulturní pásmo připravila školní družina pod vedením vychovatelky Naděždy Umanové. Slavnosti se zúčastnily i ostatní paní učitelky v čele s p. ředitelem Mgr. Táborským. Program dále pokračoval koledami opět v podání žesťového kvarteta. Pracovnice obce podávaly přítomným horký čajíček, svařené víno a punč. Děti dostaly adventní kalendáře. Celou slavnost ukončil ohňostroj. Slavnosti se zúčastnilo 150 dětí se svými rodiči a ostatními příbuznými, ale i další dospělí obyvatelé obce.

Čtěte více »

« | 146 47 48 49 50 51 5260 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo