Aktuality obce Liběšice

HRAD PANNA – NOVOVĚKÁ PEVNOST ZROZENÁ HUSITSKÝMI VÁLKAMI

Hrad Pannu založil Zikmund Děčínský z Vartemberka roku 1421 – v době, kdy obléhal nový hrad Kalich svého úhlavního nepřítele Jana Žižky z Trocnova. Vartemberkovo úsilí o dobytí Kalicha však nejenže nebylo korunováno úspěchem, ale o dva roky později dokonce ztratil i opěrný bod vlastní. Žižka tehdy ovšem mohl nepřátelský hrad zničit, učinil však pravý opak: proměnil jej ve svoji vojenskou základnu. Husité pak Pannu rozšířili a opevnili do té míry, že se stala jednou z nejvýznamnějších pevností své doby. To si uvědomoval i císař Zikmund, který roku 1437 osobně nařídil hrad zbořit. Obléhání Panny zemskou hotovostí nebylo dlouho korunováno úspěchem, ale nakonec císařským nahrála šťastná náhoda. Tou se stalo zajetí velitele hradní posádky, který se tajně vypravil pro posily do Hradce, avšak u Prahy byl rozpoznán a zajat. Musel pak dát obráncům příkaz ke kapitulaci, po níž následovalo už jen vykonání Zikmundova rozkazu.

Pozvánka

Čtěte více »

Prodejní velikonoční výstava

Ve středu 4. dubna 2012 od 9,00 hodin do 14,00 hodin se koná prodejní výstava velikonočních výrobků dětí z liběšické mateřské a základní školy a také klientů z Domova na zámku v obřadní místnosti Obecního úřadu v Liběšicích.

Přijďte se podívat a popřípadě zakoupit i hezké věcičky na velikonoce a podpořit tak naše děti.

Čtěte více »

Svoz drobného nebezpečného odpadu

Jarní svoz drobného nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012.

Bližší informace obdržíte.

POZOR !!!

Přečtěte si, prosím, pozorně letáček, který obdržíte a řiďte se jeho pokyny, tzn. hlavně:

-     odpad předávejte pracovníkům svozové firmy přímo  (nevozte jej už v pátek)

-     odevzdávejte pouze to, co je v letáku uvedeno (NE např. pračky, pneumatiky).

Čtěte více »

Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad bude v době od 25. února do 13. května 2012 uskutečňovat ve vybraných domácnostech (celkem 10.712) prostřednictvím vybraných tazatelů šetření, jehož smyslem je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením společně s občanským průkazem  nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Informace: 

- pí. Helena Nebeská, tel. : 485 238 807, 731 622 010

- pí. Miloslava Barčová, tel. : 731 622 018

Čtěte více »

Oslavy MDŽ

V neděli 4. března 2012 odpoledne proběhly na sále informačního centra na obecním úřadě oslavy Mezinárodního dne žen, které pořádal obecní úřad společně se Sborem pro občanské záležitosti a kulturní komisí. Za hudebního doprovodu strávily ženy hezké odpoledne.

Fotografie zde...

Čtěte více »

Dětský maškarní bál

Na sobotu 3. března 2012 odpoledne připravila kulturní komise s obecním úřadem pro děti maškarní karneval. Sál informačního centra v budově obecního úřadu zaplavily různé masky: Fiona a Shrek, drak, spousta princezen, Batmani, indiáni, pistolníci, čarodějky a další a další postavičky. Odpolednem plným soutěží, her a tancování provázel děti Kozlík, Šašek, Princezna a Gejša. Kromě asi 60 dětí se zúčastnili také rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní.

Veselé odpoledne se opravdu vydařilo ke spokojenosti dětí i dospělých i pořadatelek. Ty kromě ústního poděkování obdrželi i jedno poděkování elektronickou poštou.

Fotografie zde...

Čtěte více »

« | 145 46 47 48 49 50 51 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo