Aktuality obce Liběšice

Vzpomínková mše svatá za + Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka

V neděli 19. února uplynulo již pět let od úmrtí Prof. ThDr. JUDR. Miroslava Zedníčka, našeho faráře, Čestného občana obce Liběšice in memoriam. K uctění jeho památky se koná v sobotu 25. února 2017 od 16:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie vzpomínková mše svatá, kterou bude celebrovat R. D. ICLic. Mgr. Pavel Andrš, farář z Hejnic, žák pana profesora. Mši svatou bude doprovázet chrámový sbor z Litoměřic.
Přijďte všichni, kdo si chcete památku " našeho pana doktora " připomenout, kdo jste jej měli rádi, komu z vás pomohl svými advokátními radami, jazykovými znalostmi či vlídným slovem.

Čtěte více »

Připomínky k autobusovým a vlakovým jízdním řádům

Obecní úřad vyzývá občany, kteří mají připomínky ke konkrétním autobusovým nebo vlakovým spojům, aby je nahlásili osobně na obecní úřad pí. Zenkerové nebo na telefonní číslo: 416 798 112 nebo na e-mailovou adresu: obec@libesice.cz do pátku 17. února 2017.

Čtěte více »

Upozornění

 

Od 1. února 2017 bude Obecní úřad Liběšice každý pátek pro veřejnost uzavřen.

 

 

Čtěte více »

« | 1 2 3 4 5 6 751 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo