Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ

DNE 25.04.2018
OBECNÍ ÚŘAD V LIBĚŠICÍCH
UZAVŘEN

Z DŮVODU  ŠKOLENÍ

Čtěte více »

Pozvánka na prohlídku hřbitovní kaple

Vážení občané,

Obec Liběšice již několik let opravuje kapli sv. Františka Xaverského na
liběšickém hřbitově. Kapli společně se hřbitovem darovala Obci Liběšice
Římskokatolická farnost Liběšice. Po dokončení opravy kaple má Obec
Liběšice zájem zřídit v kapli smuteční síň. Protože se řada z vás zajímá
o osud této vzácné historické památky, pořádáme ve čtvrtek 12. dubna
2018 od 17:30 hodin prohlídku kaple, při které se dozvíte historické
údaje o kapli a informace o provedených a plánovaných pracech.

Čtěte více »

Mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích v letním období

Mše svaté se v liběšickém kostele v letním období konají každou sobotu od 17:30 hodin.

Čtěte více »

Bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích o Velikonocích

Mše svatá na Bílou sobotu 31. března 2018 je zrušena.

Koná se :

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - neděle 1. dubna 2018  od  17:00 hodin.

 

 

Čtěte více »

« | 1 2 3 4 5 6 760 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo