Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích v letním období

Mše svaté se v liběšickém kostele v letním období konají každou sobotu od 17:30 hodin.

Čtěte více »

Bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích o Velikonocích

Mše svatá na Bílou sobotu 31. března 2018 je zrušena.

Koná se :

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - neděle 1. dubna 2018  od  17:00 hodin.

 

 

Čtěte více »

Zákaz vstupu na ledové plochy

Zákaz vstupu na ledové plochy

Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám dochází na vodních nádržích a vodních tocích k tvorbě ledových jevů, při kterých se vytváří na hladině vodní plochy souvislá ledová celina. Vzhledem k činnosti proudící vody a pohybu hladiny pod zamrzlou vrstvou ledu dochází k jejímu oslabení a k vzniku vzduchových vrstev pod ledem. Vstup na zamrzlé vodní plochy se tak stává velmi nebezpečný a hrozí zde nebezpečí utonutí při prolomení ledu.

Čtěte více »

« | 1 2 3 4 5 6 758 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo