Mobilní rozhlas >>>Hlášení místního rozhlasu


Hlášení 19.5.2017

Sbor pro občanské záležitosti Vás všechny srdečně zve  na sál obecního úřadu, kde se koná v neděli 21. 5.2017  od 14,00 hodin tradiční taneček pro seniory.

Starší hlášení