Mobilní rozhlas >>>Hlášení místního rozhlasu


Hlášení 16.12.2016

V obci Liběšice se opět vyskytují problémy s příjmem některých televizních programů.

Pro řešení těchto případů je možné se obrátit na Český telekomunikační úřad a tyto konkrétní problémy nahlásit.

Podrobné informace jsou vyvěšeny ve vývěsce obecního úřadu na elektronických stránkách obce .

Starší hlášení