Mobilní rozhlas >>>



Hlášení místního rozhlasu


Hlášení 3.10.2016

V obci Liběšice se vyskytují  problémy s příjmem některých televizních programů.

Pro řešení těchto případů je možné se obrátit na Český telekomunikační úřad a tyto konkrétní problémy nahlásit. 

Podrobné informace najdete ve vývěsní skřínce obce a na jejich webových stránkách.

Starší hlášení