Návštěva krajské vědecké knihovny v Liberci

Knihovníci z litoměřického okresu navštívili ve středu 17. května krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Mezi nimi byla i knihovnice z Liběšic.
Prohlédli si nádhernou novou budovu knihovny a za doprovodu a odborného výkladu navštívili všechna její oddělení. Nejen čtenáři, ale i návštěvníci mohou přijít a strávit čas zde, zajít do hudebního oddělení, kde je mnoho CD i jiných hudebních a mluvených nabídek a kde půjčují i různé hry. V knihovně pro děti a mládež je i hrací koutek pro nejmenší. Najdeme zde studijní knihovnu a také knihovnu všeobecnou, grafické studio a knihařskou dílnu. Návštěvník si zde může zajít do čítárny denního tisku a otevřená je i kavárna.
Pořádáno je zde mnoho různých akcí.
Nabídka knihovny je opravdu velmi široká a každý si najde něco pro sebe.