MŠ v knihovně

Knihovna patřila Mateřské škole

Ve středu 21. března 2012 patřilo dopoledne našim nejmenším dětem.
Do knihovny se přišly podívat děti z Mateřské školy.
Nejprve dorazila skupina nejmenších dětí – Kuřátka. Dvacet kuřátek si poslechlo krátké povídání o knihovně a o knížkách, ale hlavně o pohádkách.
Připraveny pro ně byly zejména obrázkové knížky, které si prohlédly a moc se jim líbily. Potom jsme si popovídali o pohádkových postavičkách a večerníčkových pohádkách - děti si vyrobily papírové čepice, stejné jako má Večerníček. Zazpívaly jeho písničku, kterou se naučily.
Jako dárek přinesly děti do knihovny obrázky, které namalovaly a udělaly z nich pohádkové knížky: dvě společné za všechny a tři děti vyrobily svoje vlastní.
Když jsme se loučili, dostali všichni obrázky pohádkových postaviček, o kterých jsme si povídali.

Druhá skupina dětí – 15 předškoláků, dorazila hned po nejmenších. Stejně jako u jejich menších kamarádů jsme si popovídali krátce o knihovně a o knížkách a děti si prohlédly připravené pohádkové a obrázkové knížky. I ony uměly písničku Večerníčka, kterou zazpívaly a vyrobily si jeho čepici. Pro ně byl připraven hádankářský kvíz, kdy děti poslouchaly pohádkové písničky nebo znělky a hádaly pohádku, do které patří. Uhodli všechny a za odměnu si poslechli jednu pohádku O Rákosníčkovi.
Také tito předškoláci vyrobili pro knihovnu pohádkové knížky ze svých obrázků – jednu společnou: „Knihu o dinosaurech“ , tři z nich ještě svou pohádkovou knížku a jeden donesl svůj obrázek Večerníčka.
Hodinka v knihovně uběhla velice rychle a museli jsme se rozloučit.

Tak se budeme těšit zase brzy na shledanou.