DokumentyÚZEMNÍ PLÁN LIBĚŠIC

Územní plán obce LiběšiceOBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č. 1/2017, požární řád


Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č. 2/2012, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt


Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č. 1/2011, o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č. 01/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška z 25.3.1993


Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č. 02/2006, kterou se vydává požární řád obce Liběšice


Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č. 01/2005, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Liběšice


Obecně závazná vyhláška obce Liběšice č.05/2001 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady


ZELEŇ

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Informace o kácení dřevin

RŮZNÉ

Seznam důležitých telefonních čísel
Ž A D O S T o povolení zvláštního užívání komunikace


NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ   (aktualizováno každé ponděli)

Základní + praktická škola
Úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení)
Střední odborné (vyučen)
Vysokoškolské
  Úřad práce Litoměřice, nabídka práce prostřednictvím Úřadu práce Litoměřice