CzechpointCo je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

- Rejstříku trestů

Ceník výpisů:

Výpis z Katastru nemovitostí
Cena za 1. stranu 100 Kč
Cena za další strany 50 Kč

Obchodní rejstřík
Cena 50 Kč

Živnostenský rejstřík
Cena 50 Kč

Rejstřík trestů
Cena 50 Kč

Jaké doklady je potřeba doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík
- IČ subjektu
- Živnostenský rejstřík
- IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí
- Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
- Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Kdo a kdy vydává ověřené výpisy?

Ověřené výpisy vydávají zaměstnanci Obecního úřadu v Liběšicích v úředních hodinách.


Úřední hodiny na Obecním úřadě v Liběšicích
Pondělí7:00 – 17:30 hodin
Úterý7:00 – 15:00 hodin
Středa7:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek7:00 – 15:00 hodin
Pátek7:00 – 15:00 hodin

Telefonní čísla:416 798 127starostka Alena Knobová
 416 798 112sl. Ingrid Naimanová
 416 798 400pí. Šárka Blažková