Vítejte na oficiálních stránkách obce Liběšice

Poslední aktualizace: 3.1.2012 Úřední deska
Počet návštěvníků: počítadlo


Aktuality 2011

21.12.2011 - Vánoční koncert

18.12.2011 - Předvánoční posezení se seniory
13.12.2011 - Pozvánky


5.12.2011 - Fotografie
23.11.2011 - Liběšická kniha hříchů5.11.2011 - Heloudýně
29.-30.11.2011 - 5. ročník výstavky ručních prací30.10.2011 - Brigáda na Litýši 30.10.2011
5.11.2011 - HELOUDÝNĚ29.10.2011 - Brigáda na Litýši
Občanské sdružení Hrady Českého středohoří a obec Liběšice pořádají dne 29. října 2011 úklidovou akci na hradě Litýš. Všichni příznivci a milovníci památek jsou srdečně zváni! Potřeba je pouze přijít v pracovním oděvu, rukavicích a s nástroji, jako jsou zahradnické nůžky, sekery a pilky.
Plastové pytle na odpadky dodají organizátoři, bude k zapůjčení i nějaký ten nástroj. Se správou CHKO a Lesy České republiky je akce projednána.
Sraz účastníků v 10:00 pod hradem, v záhybu silnice mezi Novou Vesničkou a Jelčí (zde je také možnost odstavit na levé straně – na okraji lesa – auto). V případě zájmu je v rámci akce možno získat informace o historii a pozoruhodném opevňovacím systému tohoto hradu.
Pozvánka zde....

5.10.2011 - DOMOV NA ZÁMKU LIBĚŠICE - Pozvánka na Den otevřených dveří
15.10.2011 - PODZIMNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA


21.9.2011 - Vánoční turnaj ve stolním tenise - 10.12.2011


21.9.2011 - ZNIČENÍ ROUBENEK

Ve středu obce Liběšice při hlavní silnici na křižovatce na Polepy v nevelké vzdálenosti od kostela a obecního úřadu s nacházela roubená usedlost čp. 12 skládající se z velké roubenky, malého roubeného výměnku, sušárny chmele a stodoly.
Bohužel nacházela, protože nyní jsou z ní jen ohořelé zbytky. 17. srpna 2011 krátce po 4. hodině ranní probudila spící Liběšice siréna - hořela malá roubenka. Díky velice rychlému zásahu liběšických hasičů (Karel Zenker, Jaroslav Matoušovský, Václav Trembač, Radek Zeman a Lukáš Pavel), kterým přijeli na pomoc hasiči z Úštěka, Lovečkovic a Litoměřic, roubenka zcela neshořela. Policejní pes vytipoval v přízemí jedno místo založení požáru. Říkali jsme si: "Zaplaťpánbu, velká roubenka od malé nechytila".
Avšak v pondělí 19. září 2011 v 1 hodinu 45 minut houkala siréna opět. Obrovská záře plála do noci - hořela velká roubenka. Zasahovali opět liběšičtí hasiči (Karel Zenker, Jaroslav Matoušovský, Radek Zeman, Václav Trembač, Pavel Brož, Lukáš Pavel, Lukáš Voňka, Petr Tkáč) a hasiči z Úštěka, Lovečkovic a Litoměřic.
Opět díky jim roubenka nelehla popelem zcela. Shořela střecha, druhé podlaží a půda.
Požár byl opět založen - policejní pes nalezl čtyři místa se stopami po benzínu.
Zatím neznámý žhář zničil nejen jednu z nejstarších staveb v obci a způsobil tak nedocenitelnou škodu, ale ohrozil i sousední dům, ve kterém spala matka se dvěma syny.
Strašným žárem u domu popraskaly okenní tabule, dřevěné rány oken již byly také ohořelé, tašky na střeše byly rozpálené. Poškozena byla i lampa veřejného osvětlení v uličce, jejíž polykarbonátový kryt se roztekl.
Štěstím pro další okolní domy bylo, že pršelo, neboť hořící dřevěné šindele ze střechy létaly desítky metrů daleko od požáru.


Historie usedlosti
Dům čp. 12 se připomíná k roku 1637 v držení Anny vdovy po Jakubovi Kocourovi, který zemřel pravděpodobně na přelomu uvedeného desetiletí.
Další zápis v gruntovní knize říká, že r. 1656 jezuitská liběšická vrchnost prodala za 100 kop míšeňských Gregoru Franzovi "tento grunt, který dala ze základu nově postavit na vlastní náklad".
R. 1663 prodal Franz hospodářství s chmelnicí Matesu Schultzovi za 106 kop míšeňských.
R. 1696 domek z otcovské pozůstalosti odkoupil syn Mates ml. od matky a sourozenců za 124 kop míšeňských.
Operát berní revizitace na zbytek století se pro tuto část litoměřického kraje nezachoval, a proto nelze zjistit, zda tito majitelé utrpěli nějaké živelné škody, hlavně požárem.
R. 1735 koupil usedlost za 100 kop míšeňských od matky Hanz Schultz, ale již r. 1739 ji po něm vyženil s vdovou Václav Uhr v ceně 95 kop míšeňských.
R. 1779 koupil domek s pozemky od spoludědiců po otci Václavovi v odhadní ceně jen 120 zlatých rýnských Ignác Uhr.
R. 1826 koupil Ignác ml. od otce Ignáce Uhra domkářskou živnost čp. 12 s obytnými a hospodářskými staveními a 2 mírami pozemků za 350 zlatých konv. měny. Výměnek spočíval ve svobodném užívání světnice, lehání v přístěnku, užívání komory při světnici, dále chování kozy a vepře ve dvou horních chlívcích a ukládání krmiva na půdě nad přístěnkem.
Sestra Anna až do vdavek měla zajištěny 2 komory po otci, místo ve světnici a místo ve sklepě.
R. 1857 prodal Ignác Uhr domek s rustikálními a dominikálními pozemky za 1.300 zlatých konv.měny Josefovi a Terezii Čechovým.
R. 1868 zdědila Terezie manželovu polovinu v ceně 1.702 zl. 66 krejcarů.

Do roku 1945 patřila usedlost rodině Gaubeových, která byla příbuzná s rodinou Čechovou.
Po roce 1945 byla majetkem státu a od roku 1990 v soukromém vlastnictví.

Pohled na shořelé roubenky je opravdu deprimující a pro milovníky historie obzvláště bolestný.


24.9.2011 - SBĚR OBJEMNÝCH ODPADŮ
17.9.2011 - SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
16.8.2011 - FESTIVAL NA SCHODECH v Úštěku
Více zde: Plakát zde...
10.8.2011 - DOVOLENÁ prakt. lékaře:
Více zde: 15.8.-26.8. / 29.8.-2.9.
10.8.2011 - Výluka
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 18. srpna 2011 v době od 7,30 hodin do 14,30 hodin proběhne na železniční trati v úseku Liběšice - Blíževedly výluka.
Všechny vlaky budou v tu dobu nahrazeny autobusy, které budou mít zastávku před staniční budovou.
6.8.2011 - LIBĚŠICKÁ KAŠNA 2011
5.-6.8.2011 - Trnobranská alternativa2.8.2011 - DOPLNĚNÍ NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBĚŠICE
18.7.2011 - INFORMACE OÚ
Obecní úřad Liběšice připomíná, že do 31.3.2011 mělo být uhrazeno nájemné z pronajatých pozemků a místní poplatek ze psů.
Do 30.6.2011 měl být uhrazen místní poplatek za komunální odpad.
Vyzýváme všechny občany, kteří poplatky dosud neuhradili, aby tak učinili do 31.7.2011, jinak se vystavují navýšení poplatku.

Obec Chodouny pořádá v sobotu 23.7.2011 Anenskou pouť na návsi v Chodounech.
23.6.2011 - ZTRÁTY A NÁLEZY
19.6.2011 - Vítání občánků - fotografie
30.6.2011 - Zápisy dětí do pasu rodičů končí 30. června
Rodiče, kteří chtějí vycestovat s dětmi do zahraničí a doposud nemají své potomky zapsané v cestovním dokladu, tak musí učinit nejpozději do 30. června 2011.
Od 1. července 2011 bude možné dětem mladším deseti let vydat jen cestovní pas. Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bude možné jen do 26. června 2012. Poté budou moci děti cestovat do zahraničí jen s vlastním pasem.
1.6.2011 - Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů skončí 5. června 2011
Terénní práce spojené se Sčítáním lidí, domů a bytů 2011 v současné době končí.
Poslední etapou je tzv. došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů.
Při této akci vybraní sčítací komisaři navštívili ty domácnosti, které prokazatelně sčítané formuláře převzaly, ale dosud je žádným způsobem neodevzdaly.
Došetřování probíhalo ve dnech 19. až 30. května.
Internetový server, na němž je možné sčítací formuláře vyplnit a odeslat elektronicky, je v provozu ještě do 5. června 2011.
4.6.2011 - DĚTSKÝ DEN 2011

4.6.2011 - DĚTSKÝ DEN - Kulturní komise, Obecní úřad Liběšice, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Tělovýchovná jednota, AVZO, Svaz zdravotně postižených pořádají v sobotu 4.června 2011 od 14,00 hodin na hřišti u školy Dětský den.
22.5.2011 - Přespolní běh kolem Liběšického rybníku
22.5.2011 - Komise pro mládež a tělovýchovu pořádá v neděli 22. května 2011 od 14 hodin přespolní běh kolem Liběšického rybníku. PLAKÁT ZDE... / VÝSLEDKY... /
26.2.2011 - Rej čarodějnic
26.2.2011 - Pozvánka na Slavnosti květů
11.4.2011 - ČARODĚJNICE - ČARODĚJ 2011


6.4.2011 - VELIKONOČNÍ ZÁBAVA


4.4.2011 - Sběr odpadu
21.3.2011 - Pozvánka na Vítání jara


7.3.2011 - Pozvánka na MDŽ


1.3.2011 - Fotografie z MASOPUSTU
V sobotu 26.února 2011 pořádala Kulturní komise a Sbor dobrovolných hasičů Liběšice Masopustní průvod v Liběšicích, Mladé a Horních Chobolicích.
Fotografie zde...
28.2.2011 - Komíny – vyhláška 91/2010 Sb.
22.2.2011 - Pozvánka na MASOPUST
7.2.2011 - Oznámení
7.1.2011 - Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Liběšice - 1.-2.2.2011
7.1.2011 - Poplatek za komunální odpad za 2011 - prodej nálepek
Starší