Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Volby do zastupitelstva obce Liběšice 5. - 6. 10.2018

Volby do zastupitelstva obce Liběšice 5. - 6. 10.2018

Do voličských seznamů bylo zapsáno 1.254 voličů, k volbám přišlo 700 voličů. Voleb se nezúčastnilo 554 voličů.

V Soběnicích bylo zapsáno : 236 voličů, volilo 136.

V Liběšicích bylo zapsáno : 1.018 voličů, volilo 564.


Výsledky ve volebním okrsku Soběnice:
Severočeši.cz - 271 hlasů / 15,93 %
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 917 hlasů / 53,91 %
Nezávislí kandidáti Liběšicka - 513 hlasů / 30,16 %


Výsledky ve volebním okrsku Liběšice:
Severočeši.cz - 496 hlasů / 6,38%
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - 3.133 hlasů / 40,31 %
Nezávislí kandidáti Liběšicka - 4. 144 hlasů / 53,31 %

 

Zvolení zastupitelé:
Holub Petr Ing. - 348 hlasů
Efler Vladimír - 346 hlasů
Alena Knobová - 325 hlasů
Ondřej Matička - 320 hlasů
Božík Jiří - 320 hlasů
Jaroslav Nepovím - 316 hlasů
Řehák Jaroslav - 312 hlasů
Tafatová Dagmar - 306 hlasů
Křivonosková Iva - 300 hlasů
Puravec Pavel - 294 hlasy
Němec Vladimír Ing. - 285 hlasy
Taranza Karel - 277 hlasů
Klaus František - 270 hlasů
Lesche Robert - 258 hlasů
Puškár Eliáš - 89 hlasů
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo