Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Hlášení obecního úřadu 24.9.2018

Oznamujeme občanům, že ve dnech 25. a 26. září bude výluka železniční dopravy.
V úterý 25. září nepojede vlak na trase Liběšice-Úštěk od 7:30 do 15:15 hodin
Ve středu 26. září nepojede vlak na trase Liběšice-Litoměřice od 7:45 do 14:50 hodin. Náhradní doprava je zajištěna, autobus bude stavět na autobusové zastávce.

 

Další hlášení
Dětská lékařka v Úštěku má od 24. září do 5. října dovolenou. Zástup je zajištěn v akutních případech a po telefonické domluvě na čísle 416 795 445.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo