Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Informace

Mše svatá v sobotu 11.srpna 2018 se nekoná

Upozorňujeme farníky, že mše svatá se tuto sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie nekoná.

 

Poutní mše svatá 18. srpna 2018

V sobotu 18. srpna 2018 se k poctě Panny Marie koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie  poutní mše svatá od 17,30 hodin.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo