Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Pozvánka na prohlídku hřbitovní kaple

Vážení občané,

Obec Liběšice již několik let opravuje kapli sv. Františka Xaverského na
liběšickém hřbitově. Kapli společně se hřbitovem darovala Obci Liběšice
Římskokatolická farnost Liběšice. Po dokončení opravy kaple má Obec
Liběšice zájem zřídit v kapli smuteční síň. Protože se řada z vás zajímá
o osud této vzácné historické památky, pořádáme ve čtvrtek 12. dubna
2018 od 17:30 hodin prohlídku kaple, při které se dozvíte historické
údaje o kapli a informace o provedených a plánovaných pracech.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo