Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Nový výbor Mysliveckého spolku Nové Sedlo Liběšice

v sobotu 17. února 2018 se za účasti 22 členů uskutečnila volba nového výboru Mysliveckého spolku Nové Sedlo Liběšice. Předsedou se stal Robert Lesche, místopředsedou Marek Vahalík. Dalšími členy jsou Ladislav Hrstka, jednatel Milan Chlapík a myslivecký hospodář Ing. Jiří Babka. Do revizní komise byli zvoleni Peter Chlapík, Václav Jančura a Jan Petráš.

Vzpomínáme na dlouholetého předsedu liběšických myslivců Josefa Jančuru.

Fotografie zde...
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo