Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Výroční zádušní mše svatá za R.D. prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka

V sobotu 10. února 2018 od 16:30 hodin se uskuteční v liběšickém kostele Nanebevzetí Panny Marie výroční zádušní mše svatá při příležitosti šestého výročí úmrtí prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, čestného občana obce Liběšice. Hlavním celebrantem bude J.M. can. Karel Havelka, koncelebrantem R.D. Mgr. Roman Depa. Po mši dojde k setkání účastníků na obecním úřadě. Přijďte uctít památku a zavzpomínat na našeho pana doktora, kterého si chceme s láskou připomenout.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo