Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Sbírka

POMOZTE A DARUJTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI

                       

Máte doma nepotřebné věci?

Pomozte potřebným.

 

Od 1. února 2018 do 26. února 2018 v pracovních dnech v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu  do 16:00 hodin, můžete na obecní úřad v Liběšicích nosit oblečení, lůžkoviny, ručníky, domácí potřeby, funkční elektrospotřebiče, obuv či hračky, které poté předáme Diakonii Broumov.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo