Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Uzavření obecního úřadu ve dnech 20.12.2017 – 29.12.2017

 

U P O Z O R N Ě N Í

Uzavření obecního úřadu ve dnech 20.12.2017 – 29.12.2017

 

Vážení občané,

oznamujeme vám, že Obecní úřad Liběšice bude ve dnech

20.12.2017 -  29.12.2017  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení.

 

 
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo