Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Likvidace starých pneumatik

Na základě Vašich četných dotazů typu " Kam s nimi?" jsem oslovila odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích a obdržela tuto odpověď:
Staré pneumatiky od osobních automobilů musí odebírat všechny pneuservisy. Důležité je, aby občan nepřivezl najednou velké množství pneumatik. Pak by mohl nastat problém. Jinak by převzetí mělo být bezplatné.
Takže je jasné, kam s nimi, a proto je nemusíte vyhazovat kolem silnic, k lesům, za vesnici, do potoka, do rybníka apod. - tam všude je nacházíme. Rovněž nepatří do nebezpečného či nadměrného odpadu, které dvakrát ročně organizujeme a kde se rovněž objevují, ačkoliv na letáčku je jasně napsáno, že staré pneumatiky NE.
Chraňte si své životní prostředí, ve kterém žijete.
Zdraví Alena Knobová, starostka Vaší obce.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo