Aktuality obce Liběšice

Zasedání Školské komise Svazu měst a obcí ČR

Ve čtvrtek 5. ledna 2012 se starostka Alena Knobová v Praze zúčastnila zasedání Školské komise Svazu měst a obcí ČR, jejíž je členkou. Na programu jednání bylo financování základního školství.

O naléhavosti tohoto obrovského problému svědčí i to, že jednání se poprvé zúčastnili i zástupci Sdružení místních samospráv a stínový ministr školství Chládek. Školská komise SMO ČR v poslední čtvrtině roku 2011 jednala několikrát s náměstkem ministra školství Němcem a ředitelem odboru financí ministerstva školství Finkem, ale stanovisko  ministerstva i nadále zůstává pro venkovské školy velice nepříznivé. Vzhledem k malému počtu žáků v těchto školách navrhuje ministerstvo, aby obce, pokud se rozhodnou udržet si úplnou základní školu, hradily i mzdové prostředky učitelům na druhém stupni školy. Pro naši obec by to představovalo k nynějším výdajům na provoz školy (přes 2 miliony Kč) vydat ještě další milion na mzdy.

Starostka A. Knobová svolala k této problematice schůzku starostů z okolních obcí na čtvrtek 12. ledna 2012.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo