Aktuality obce Liběšice

Připomínky k autobusovým a vlakovým jízdním řádům

Obecní úřad vyzývá občany, kteří mají připomínky ke konkrétním autobusovým nebo vlakovým spojům, aby je nahlásili osobně na obecní úřad pí. Zenkerové nebo na telefonní číslo: 416 798 112 nebo na e-mailovou adresu: obec@libesice.cz do pátku 17. února 2017.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo