Aktuality obce Liběšice

Tříkrálová sbírka 2017

Vážení občané obce Liběšice,

v sobotu 7. ledna začne chodit skupinka Tří králů s koledou postupně po všech vesničkách patřících do obce Liběšice. Skupinka bude mít vedoucího (starostka), který bude plně zodpovídat za svěřenou pokladničku, bude označen průkazkou se jménem a s podpisem litoměřického pana biskupa a podpisem ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Tito koledníci budou do zapečetěné pokladničky vybírat příspěvky od občanů, kteří budou chtít podpořit charitní projekty v naší diecézy např. Domovy pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy, Domy na půl cesty, humanitární pomoc při přírodních katastrofách, postižené děti a jiné.
Proto až k vám přijdou Tři králové, otevřete jim nejen dveře, ale i své srdce ...


Děkujeme vám.

 

Předpokládaný rozpis koledování:

7. ledna / sobota / Jeleč, Lhotsko, Srdov
8. ledna / neděle / Zimoř, Horní Chobolice
9. ledna / pondělí / Liběšice
11. ledna / středa / Soběnice, Horní Nezly, Dolní Nezly, Dolní Řepčice
13. ledna / pátek / Mladé, Dolní Chobolice, Trnobrany
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo