Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Tříkrálová sbírka 2017

Vážení občané obce Liběšice,

v sobotu 7. ledna začne chodit skupinka Tří králů s koledou postupně po všech vesničkách patřících do obce Liběšice. Skupinka bude mít vedoucího (starostka), který bude plně zodpovídat za svěřenou pokladničku, bude označen průkazkou se jménem a s podpisem litoměřického pana biskupa a podpisem ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Tito koledníci budou do zapečetěné pokladničky vybírat příspěvky od občanů, kteří budou chtít podpořit charitní projekty v naší diecézy např. Domovy pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy, Domy na půl cesty, humanitární pomoc při přírodních katastrofách, postižené děti a jiné.
Proto až k vám přijdou Tři králové, otevřete jim nejen dveře, ale i své srdce ...


Děkujeme vám.

 

Předpokládaný rozpis koledování:

7. ledna / sobota / Jeleč, Lhotsko, Srdov
8. ledna / neděle / Zimoř, Horní Chobolice
9. ledna / pondělí / Liběšice
11. ledna / středa / Soběnice, Horní Nezly, Dolní Nezly, Dolní Řepčice
13. ledna / pátek / Mladé, Dolní Chobolice, Trnobrany
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo