Aktuality obce Liběšice

Mgr. Věra Chládková čestnou občankou obce Liběšice

V rámci Adventního koncertu v kostele oznámila starostka Alena Knobová, že zastupitelstvo obce jmenovalo Mgr. Věru Chládkovou Čestnou občankou obce Liběšice. K tomuto vysokému  ocenění se na návrh starostky  zastupitelstvo rozhodlo, aby náležitě ocenilo celoživotní práci Mgr. Chládkové pro obec Liběšice jako učitelky na zdejší škole, poté zástupkyně ředitelky školy a letité předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. Starostka za všechnu tuto významnou činnost poděkovala a popřála do dalších let pevné zdraví a dostatek elánu, kterým Mgr. Chládková oplývá. Přítomní na toto ocenění reagovali povstáním a opakovaným dlouhým potleskem.

Poprvé jmenovalo zastupitelstvo Čestným občanem  Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, liběšického faráře, významného teologa a nositele titulu Právník roku 2011, a to in memoriam.

 
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo