Aktuality obce Liběšice

Živý Betlém, Adventní koncert a Talent roku

V pondělí 19. prosince 2016 se na liběšickém náměstí pod zámkem objevil živý Betlém. Děti i dospělí si přišli prohlédnout chlév s Ježíškem v jesličkách, Pannou Marií a Josefem. Nechyběli ani pastýři, oslík, telátko a jiná zvířátka.
Od Betléma se pak přesunuli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se konal Adventní koncert žáků Základní školy a Mateřské školy Liběšice. V jeho úvodu starostka obce Alena Knobová předala ocenění a věcné dary vítězům soutěže Talent roku, kterou obec Liběšice, zřizovatel školy, vyhlásila již počtvrté, aby ocenila tři žáky, kteří dosáhli nejlepších výsledků v učení, chování či se úspěšně zúčastnili různých soutěží. Letos byly oceněny Anna Marie Černá, Sára Mikinová a Albrechtová. Z pedagogických pracovníků to byly  vychovatelky školní družiny Naděžda Umanová a Denisa Šulevková.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo