Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Živý Betlém, Adventní koncert a Talent roku

V pondělí 19. prosince 2016 se na liběšickém náměstí pod zámkem objevil živý Betlém. Děti i dospělí si přišli prohlédnout chlév s Ježíškem v jesličkách, Pannou Marií a Josefem. Nechyběli ani pastýři, oslík, telátko a jiná zvířátka.
Od Betléma se pak přesunuli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se konal Adventní koncert žáků Základní školy a Mateřské školy Liběšice. V jeho úvodu starostka obce Alena Knobová předala ocenění a věcné dary vítězům soutěže Talent roku, kterou obec Liběšice, zřizovatel školy, vyhlásila již počtvrté, aby ocenila tři žáky, kteří dosáhli nejlepších výsledků v učení, chování či se úspěšně zúčastnili různých soutěží. Letos byly oceněny Anna Marie Černá, Sára Mikinová a Albrechtová. Z pedagogických pracovníků to byly  vychovatelky školní družiny Naděžda Umanová a Denisa Šulevková.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo