Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Zasedání Sboru pro občanské záležitosti

V úterý 3. ledna odpoledne se sešly v místní knihovně všechny členky Sboru Věra Chládková, Eva Voňková, Růžena Tkáčová, Růžena Pajerová, Miluše Kracíková, Anna Nepovímová, Jaroslava Kodešová a Jaroslava Plavcová se starostkou Alenou Knobovou, která jim popřála do nového roku a poděkovala za jejich činnost v uplynulém roce. Společně všechny zavzpomínaly na letitou činnost Sboru a poté připravily plán návštěv našich občanů při jejich životních výročích. Letos by těch návštěv mělo být 97.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo