Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Novoroční výstup na Sedlo

Již několik desetiletí na Nový rok vystupují obyvatelé vesnic kolem Sedla na tento kopec tyčící se do výšky 726 metrů nad mořem. A i letos to stálo opravdu za to. Dole pod Sedlem mlha, nevlídno, ale na vrcholu zářilo slunce a stromy, keře, tráva jako by je Mrazík svou berlou ojínil. Pravé sněhové království. Sice z vyhlídek nebylo nikam vidět, ale mohlo se hádat - tamhle leží Soběnice, tamhle Lovosice, tamhle Ještěd a za ním Krkonoše a tamhle ... to bude asi Severní pól. A atmosféra také mimořádná: blahopřání do nového roku, objímání, líbání, připíjení si různými slivovičkami a opékání buřtíků. No prostě ta trocha nebo trochu více námahy přinesly všem účastníkům odměnu v podobě nezapomenutelného zážitku. Různých zážitků, např. jedna starší dáma s potutelným ůsměvem prohlásila: Kde by mne na Nový rok tolik mladých mužů políbilo?:-)
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo