Aktuality obce Liběšice

Svatohubertská mše v liběšickém kostele

Na sobotní podvečer 5. listopadu připravila Římskokatolická farnost Liběšice, Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice a Obec Liběšice Svatohubertskou mši. Bylo to poprvé, co tato mše byla v Liběšicích sloužena. Celebroval ji R.D. Roman Depa, na varhany hrál Jaroslav Pulda a celou mši doprovázela skupina sedmi trubačů z Prahy pod vedením Kristýny Vackové. Slavnost začala před osmnáctou hodinou před kostelem. Schodiště bylo osvětleno loučemi a příchozí byli vítání trubači a zpěvem "Vitejte nám".

Samotná mše svatá byla zahájena průvodem, v jehož čele kráčeli myslivci s jelení trofejí, neseny byly vlajky obce a mysliveckého spolku, následovali myslivci a průvod zakončili ministranti a P. Roman Depa.

Na začátku mše vystoupil p. Šťástka z Libochovan, který ji pomáhal organizovat. Člen Řádu sv. Huberta p. Strouhal seznámil shromážděné s legendou o sv. Hubertovi. P. Roman Depa ve své promluvě pozdravil přítomné myslivce a jejich rodiny, ocenil zásluhy myslivců v péči o zvěř a naši krajinu. Hovořil o sv. Hubertovi, o jeho proměně po setkání s Bohem v podobě jelena se zlatým křížem a o jeho službě Bohu i lidem, o tom, jak velkým misionářem byl v Ardenách, kde se zasloužil o jejich pokřesťanštění. Jako Polák vzpomněl polského přísloví, které se do češtiny nechá přeložit jako " Les tu byl, když Vy jste tu ještě nebyli, a les tu bude, když Vy tu už nebudete". Mše byla obětována za všechny myslivce a jejich rodiny a také za všechny zemřelé myslivce a jejich rodiny.

Mši doprovázely nádherné skladby, které troubili a zpívali trubači, nechyběla ani myslivecká modlitba "Poklekněme, myslivci, na kolena". Před svatým přijímáním přinesli myslivci k obětnímu stolu své dary: pecen chleba s křížem, ovoce, víno, kachnu, bažanta a kapra. Celá mše byla zakončena požehnáním  myslivcům, lesníkům, jejich rodinám a všem přátelům přírody.

Po skončení mše před kostelem opět troubili trubači a slavnost byla zakončena na sále obecního úřadu společným posezením s mysliveckým gulášem, který uvařili sami myslivci. Celou mši nafotografoval dr. Vakrčka.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo