Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Přerušení elektřiny v pondělí 17. října 2016

Přerušení  elektřiny v pondělí  17. října 2016

- od 7,30 do 15,30 hod.  Liběšice podle  hlavní  silnice. 

Týká se domů  č. :

6, 7, 12, 13, 14, 53, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 98, 100, 104, 107, 108, 114, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 136, 137, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 164, 165, 166, 167, 184, 188, 192, 194, 195, 197, 209.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo