Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva

Podle  § 17 odst. 1, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je povinností každého majitele zdroje na tuhá paliva, který slouží pro vytvoření a přenos tepla pro teplovodní soustavu, provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a schopnosti provozu tohoto zařízení. Podle § 41 odst. 15 musí být první kontrola provedena do 31.12.2016.

Jedná se o všechny kotle, jejichž příkon je 10 až 300 kW včetně  a všechny krby s teplovodní vložkou.

 V příštím roce při úřednické kontrole bude muset majitel předložit doklad, že kotel je v pořádku. Pokud majitel doklad nepředloží, hrozí mu pokuta až do výše 20 000,- Kč.

Povinnost zajistit si kontrolu kotle se týká všech kotlů bez výjimky, tedy i těch nově zakoupených.

Při kontrole bude kontrolována především správná funkčnost konstrukčních prvků stacionárního zdroje, řídící a zabezpečovací prvky zdroje, palivové hospodářství, teplovodní soustava a řádná údržba zdroje.

Kontrolu může provádět jen výrobcem proškolený technik, který je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zařízení.

V případě, že vlastníte kotel, jehož výrobce již neexistuje, může tuto kontrolu provést jakýkoliv oprávněný technik.

Jmenovitý příkon kotle bývá uvedený  na výrobním štítku v kW a u starších kotlů v ccal.

Každý provozovatel kotle se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:

 HYPERLINK "http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php"http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Případné dotazy zasílejte na e-mail:

kratky@aptt.cz

Kontakty získáte také na obecním úřadě.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo