Aktuality obce Liběšice

Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva

Podle  § 17 odst. 1, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je povinností každého majitele zdroje na tuhá paliva, který slouží pro vytvoření a přenos tepla pro teplovodní soustavu, provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a schopnosti provozu tohoto zařízení. Podle § 41 odst. 15 musí být první kontrola provedena do 31.12.2016.

Jedná se o všechny kotle, jejichž příkon je 10 až 300 kW včetně  a všechny krby s teplovodní vložkou.

 V příštím roce při úřednické kontrole bude muset majitel předložit doklad, že kotel je v pořádku. Pokud majitel doklad nepředloží, hrozí mu pokuta až do výše 20 000,- Kč.

Povinnost zajistit si kontrolu kotle se týká všech kotlů bez výjimky, tedy i těch nově zakoupených.

Při kontrole bude kontrolována především správná funkčnost konstrukčních prvků stacionárního zdroje, řídící a zabezpečovací prvky zdroje, palivové hospodářství, teplovodní soustava a řádná údržba zdroje.

Kontrolu může provádět jen výrobcem proškolený technik, který je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zařízení.

V případě, že vlastníte kotel, jehož výrobce již neexistuje, může tuto kontrolu provést jakýkoliv oprávněný technik.

Jmenovitý příkon kotle bývá uvedený  na výrobním štítku v kW a u starších kotlů v ccal.

Každý provozovatel kotle se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:

 HYPERLINK "http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php"http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Případné dotazy zasílejte na e-mail:

kratky@aptt.cz

Kontakty získáte také na obecním úřadě.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo