Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Liběšická kašna 2016 - fotografie

  

 

Liběšická neckyáda  a Liběšická kašna 2016

V sobotu 6.srpna pořádal obecní úřad poprvé neckyádu. Bohužel z původních zájemců zůstal pouze jediný, a to Láďa Efler se svým malým synem Markem. Na stroji nazvaném "Furtošlap" brázdil Marek Koželužský rybník a stal se tak suverénním vítězem. Řada přihlížejích si poté jízdu vyzkoušela a slibovali, že  na příští rok si připraví své neobvyklé plavidlo. Takže se už teď můžeme těšit na druhou liběšickou neckyádu.
Po neckyádě začala Liběšická kašna, na kterou se přihlásilo 34 závodníků. Soutěžilo se v kategorii  Děti do 10 let, Mládež nad 10 let, Plečky -  muži, Horská kola -  muži, Ženy. Závod se sestával z jízdy kolem hřiště a po hrázi rybníka, pití piva či limonády, přejezdu či přechodu přes lávku na požární nádrži zvané Kašna.

Děti do 10 let
1. místo Filip Krupička                      Jako jediná dívka jela Martina Matičková.
2. místo Marek Efler
3. místo Daniel Šindela

Mládež
1. místo  Ondřej Matička                                                         
2. místo  Martin Albrecht                                                                                                                                
3. místo  Šimon Krupička                                                                                                                               


Plečky - muži
1. místo  Josef Mikina
2. místo  Jaroslav Paneš
3. místo  Václav Milka 


Horská kola - muži
1. místo  Pavel Šindela
2. místo  Luboš Šindela
3. místo Michal Měchura


Ženy
1. místo  Eliška Fleklová
2. místo  Andrea Hromasová
3. místo  Klára Soukupová


Po celé odpoledne se lidé bavili na různých atrakcích. Byl zde Lidský fotbal, Aquazorbing, Elektrický býk, Trampolíny 4v1, Simulátor Formule 1, Lukostřelba, Vodní šlapadlo, Skákací hrad, Malování na obličej - vše zdarma. Láďa Efler pro další obveselení přivezl své výrobky: Kolo naruby a Kostitřas. Jízdu na kostitřasu někteří zvládli, ale Kolo naruby kromě Ládi nikdo - chceš-li jet doprava, zatáčíš doleva a naopak, couvá se, když šlapeš dopředu a naopak a k tomu všemu se kolo ještě pohupuje jako velbloud. Bezva zábava se naštěstí obešla bez zranění.
Po vyhlášení výsledků Liběšické kašny zápolila družstva na Lidském fotbale.
Večer byla na liběšickém náměstí diskotéka s Markem Ženklem a Markétou Vranou. Marek Ženkl celou akci- tak jako každý rok- moderoval.
Této tradiční cyklorecesistické akce se zúčastnilo cca 350 diváků.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo