Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Liběšická kašna a neckyáda

V sobotu 6. srpna se na liběšickém náměstí koná tradiční Liběšická kašna a První liběšická neckyáda.

Program:
11:00 - 11:45     Prezentace na Neckyádu
12:00                 Neckyáda
13:30 - 14:00     Prezentace na Liběšickou kašnu
14:00 - 17:00     Liběšická kašna
19:00 - 24:00     Diskotéka - Marek Ženkl             

Vstupné:  od 2 let 50,- Kč  a pak všechny atrakce zdarma!!!
Atrakce:  Malování na obličej, Aquazorbig, Lukostřelba, Simulátor F1, Trampolina 4v1, Lidský fotbal, Elektrický býk, Skákací hrad, Vodní šlapadlo

 

Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo