Aktuality obce Liběšice

UPOZORNĚNÍ

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA 2. POLOLETÍ ROKU 2016

 

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA 2. POLOLETÍ ROKU 2016 MUSÍ BÝT UHRAZENA DO 30. ČERVNA 2016 PODLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY.

PO TOMTO TERMÍNU NEBUDOU JIŽ POSKYTOVÁNY ÚLEVY PODLE POČTU ČLENŮ V DOMÁCNOSTI S TRVALÝM POBYTEM, ALE NAOPAK SE POPLATEK MŮŽE NAVÝŠIT AŽ NA TROJNÁSOBEK. 
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo