Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Předvánoční posezení se seniory

V neděli 18. prosince 2011 odpoledne se na sále na obecním úřadě konalo tradiční předvánoční setkání se seniory. Pozvání přijalo cca 60 občanů, kterým naše děti přednesly básničky a písničky s vánoční tématikou. 

Fotografie zde...

Svým vánočním vystoupením pobavily i liběšické Ohnivé ženy. A pak už následoval tanec a zpěv až do večerních hodin.

Předsedkyně SPOZ pí. Věra Chládková prozradila, že zrovna v těchto dnech slaví své 80. narozeniny pan Mikuláš Prošek a hned měl sólo.

Na závěr setkání starostka Alena Knobová popřála k vánocům a do nového roku a také pozvala přítomné na vánoční koncert žáků liběšické školy.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo