Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Ohnivý pátek 29. prosince 2011

V pátek 29. prosince 2011 se v hasičské zbrojnici sešly členky Sboru dobrovolných hasičů Liběšice nazývané Ohnivé ženy na svém rozloučení se s rokem 2011, který byl i pro ně neobyčejným. Tato atraktivní skupina žen nacvičila několik úchvatných tanců a vystoupení, která během roku předvedla nejen v Liběšicích, ale i v Terezíně, Svojkově, Ploskovicích.

Fotogalerie zde...

Jejich rozlučku přerušila hasičská siréna, která ve 20,33 hodin proťala noční ticho nad Liběšicemi. Ohnivé ženy nelenily, otevřely oboje vrata od hasičské zbrojnice i vrata do areálu a čekaly na své mužské kolegy. Ti v rekordním čase pěšky, na kole či v automobilech dorazili do zbrojnice, ocenili výpomoc žen, oblékli si nové výjezdové obleky a vyrazili k ohni.  Hořel stoh slámy a dvě maringotky s jezdeckým vybavením patřící Nadaci Sapiricon Trnobrany v lukách mezi Trnobrany a Srdovem u tzv. Teuflova lesíku. Vzhledem k rozbahněnému terénu se do luk k ohni vydala pouze Tatra řízená Karlem Zenkerem a v ní byli další hasiči: Radek Zeman, Štefan Trembač a Lukáš Pavel.

Druhé hasičské auto zůstalo na silnici a s ním Jaroslav Matoušovský. Po chvíli dorazil z Üštěka Martin Kudibál a vydal se do tmy a bahna za svými kolegy. K ohni přijeli i profesionální hasiči z Úštěka a dobrovolní hasiči z Lovečkovic. Dostavila se i starostka Alena Knobová. Té po hodině v mrazivé noci začala být zima a přesunula se do vytopené hasičské zbrojnice k ženám. Zde ženy právě provozovaly staré vánoční zvyky: krájely jablka a lily olovo.

Ve 23,30 hodin kluci-hasiči ohlásili, že se vracejí a ženy jim znovu otevřely vrata a přivítaly je jako hrdiny vracející se celé obalené bahnem z bitvy.

Hasiči nejprve splnili všechny náležitosti, které je nutno vykonat po skončení akce, umyli Tatru (před týdnem ji vypulírovali a naleštili), doplnili zásoby vody do cisterny - no a pak se přidali ke svým kolegyním (většinou manželkám či přítelkyním), neboť stejně jim bylo doma smutno samotným.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo