Aktuality obce Liběšice

Ohnivý pátek 29. prosince 2011

V pátek 29. prosince 2011 se v hasičské zbrojnici sešly členky Sboru dobrovolných hasičů Liběšice nazývané Ohnivé ženy na svém rozloučení se s rokem 2011, který byl i pro ně neobyčejným. Tato atraktivní skupina žen nacvičila několik úchvatných tanců a vystoupení, která během roku předvedla nejen v Liběšicích, ale i v Terezíně, Svojkově, Ploskovicích.

Fotogalerie zde...

Jejich rozlučku přerušila hasičská siréna, která ve 20,33 hodin proťala noční ticho nad Liběšicemi. Ohnivé ženy nelenily, otevřely oboje vrata od hasičské zbrojnice i vrata do areálu a čekaly na své mužské kolegy. Ti v rekordním čase pěšky, na kole či v automobilech dorazili do zbrojnice, ocenili výpomoc žen, oblékli si nové výjezdové obleky a vyrazili k ohni.  Hořel stoh slámy a dvě maringotky s jezdeckým vybavením patřící Nadaci Sapiricon Trnobrany v lukách mezi Trnobrany a Srdovem u tzv. Teuflova lesíku. Vzhledem k rozbahněnému terénu se do luk k ohni vydala pouze Tatra řízená Karlem Zenkerem a v ní byli další hasiči: Radek Zeman, Štefan Trembač a Lukáš Pavel.

Druhé hasičské auto zůstalo na silnici a s ním Jaroslav Matoušovský. Po chvíli dorazil z Üštěka Martin Kudibál a vydal se do tmy a bahna za svými kolegy. K ohni přijeli i profesionální hasiči z Úštěka a dobrovolní hasiči z Lovečkovic. Dostavila se i starostka Alena Knobová. Té po hodině v mrazivé noci začala být zima a přesunula se do vytopené hasičské zbrojnice k ženám. Zde ženy právě provozovaly staré vánoční zvyky: krájely jablka a lily olovo.

Ve 23,30 hodin kluci-hasiči ohlásili, že se vracejí a ženy jim znovu otevřely vrata a přivítaly je jako hrdiny vracející se celé obalené bahnem z bitvy.

Hasiči nejprve splnili všechny náležitosti, které je nutno vykonat po skončení akce, umyli Tatru (před týdnem ji vypulírovali a naleštili), doplnili zásoby vody do cisterny - no a pak se přidali ke svým kolegyním (většinou manželkám či přítelkyním), neboť stejně jim bylo doma smutno samotným.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo